Om erbjudandet

Erbjudande 70 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Teckningskurs 35 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-09
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 49 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.5 Mkr (7.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Surgical Science
VD Gisli Hennermark
Styrelseordförande Roland Bengtsson
Omsättning 53 Mkr
Antal anställda 27
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 4.86 miljoner
Hemsida surgicalscience.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Marknadspotential 62.4 Mkr 36.7%
Semelin 47.7 Mkr 28%
Swedbank Robur 14.9 Mkr 8.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 14.9 Mkr 21.3%
Healthinvest 14.9 Mkr 21.3%
Semelin 12.4 Mkr 17.8%
Med flera
Totalt åtagande: 49.1 Mkr 70.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.