Om erbjudandet

Erbjudande 80 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 81%
Börsvärde efter notering 419 Mkr
Teckningskurs 26 SEK
Sista teckningsdag 2019-03-28
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 65 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6.5 Mkr (8.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Avanza Bank, Törngren Magnell, Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Teqnion
VD Johan Steene
Styrelseordförande Per Berggren
Omsättning 296 Mkr
Antal anställda 154
Börsvärde efter notering 419 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.63 miljoner aktier (59.7%)
Antal aktier efter notering 16.13 miljoner
Hemsida teqnion.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Vixar 154.8 Mkr 36.9%
Creades 32.5 Mkr 7.8%
Erik Surén 30.2 Mkr 7.2%
Jonas Häggqvist 24.5 Mkr 5.9%
Johan Steene 24.1 Mkr 5.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Creades 32.5 Mkr 40.6%
Consensus Asset Management 16.3 Mkr 20.3%
Aktia Fondbolag 7.5 Mkr 9.4%
Familjen Hamberg 5.9 Mkr 7.3%
Familjen Kjell 2.6 Mkr 3.3%
Totalt åtagande: 64.7 Mkr 80.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.