Om erbjudandet

Erbjudande 472 Mkr (91% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 1430 Mkr
Teckningskurs 20 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-08
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 375 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 34 Mkr (7.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Catella, Danske Bank
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Avanza Bank, Vinge, Hammarskiöld

Bolagsfakta vid notering

Bolag Titania
VD Einar Janson
Styrelseordförande Knut Pousette
Omsättning 70 Mkr
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 1430 Mkr
Nyckelpersoners ägande 38.33 miljoner aktier (53.6%)
Antal aktier efter notering 71.5 miljoner
Hemsida www.titania.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Einar Janson via bolag 766.6 Mkr 53.6%
Nikan Ghahremani via bolag 191.7 Mkr 13.4%
Jacob Karlsson via bolag 150.2 Mkr 10.5%
Dammskogen Förvaltning 150.2 Mkr 10.5%
Fjärde AP-Fonden 75 Mkr 5.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Einar Janson via bolag 33.4 Mkr 7.1%
Nikan Ghahremani via bolag 8.3 Mkr 1.8%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jacob Karlsson via bolag 150.2 Mkr 31.8%
Dammskogen Förvaltning 150.2 Mkr 31.8%
Fjärde AP-Fonden 75 Mkr 15.9%
Totalt åtagande: 375.3 Mkr 79.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.