Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (87% nyemission)
Säkrad andel (%) 74%
Börsvärde efter notering 225 Mkr
Teckningskurs 8.8 SEK
Sista teckningsdag 2019-03-28
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 26 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (11.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Synch Advokat, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Triboron International
VD Pär Krossling
Styrelseordförande Kent Sander
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 225 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.21 miljoner aktier (36%)
Antal aktier efter notering 25.61 miljoner
Hemsida www.triboron.com/sv/hem
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christian Dahl (via bolag) 24.5 Mkr 10.9%
Olle Heigard 20.7 Mkr 9.2%
Kent Sander 19.7 Mkr 8.7%
Carl-Henric Svanberg 15.4 Mkr 6.8%
IN03 AB 12.8 Mkr 5.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Thomas Lindskog (via bolag) 4.4 Mkr 12.7%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Leif GW Persson 4 Mkr 11.5%
TJ Junior AB 2 Mkr 5.8%
Pegroco Invest 2 Mkr 5.8%
Gerhard Dal Ingen uppgift Ingen uppgift
Carl-Henric Svanberg Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 25.7 Mkr 74%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.