Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 12%
Börsvärde efter notering 362 Mkr
Teckningskurs 22 SEK
Sista teckningsdag 2019-04-10
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Bird & Bird

Bolagsfakta vid notering

Bolag Upsales Technology
VD Daniel Wikberg
Styrelseordförande Tobias Fagerlund
Omsättning 57 Mkr
Antal anställda 41
Börsvärde efter notering 362 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.2 miljoner aktier (62%)
Antal aktier efter notering 16.46 miljoner
Hemsida www.upsales.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Daniel Wikberg 217.6 Mkr 60.1%
Swedbank Robur 28 Mkr 7.7%
Fibonacci Growth Capital 21.8 Mkr 6%
Anders Julin 6.7 Mkr 1.9%
Comfocus 6.7 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 3 Mkr 12%
Totalt åtagande: 3 Mkr 12%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.