Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Teckningskurs 39.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-14
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 40 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.9 Mkr (9.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Västra Hamnen
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag USWE Sports
VD Jacob Westerberg
Styrelseordförande Mats Jacobson
Omsättning 44 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.42 miljoner aktier (33%)
Antal aktier efter notering 4.31 miljoner
Hemsida www.uswe-sports.com/investor-relations
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Joel Eklund via Fosielund Holding 36.8 Mkr 21.6%
Hexiron 22.1 Mkr 13%
Tibia Konsult 19.9 Mkr 11.7%
Ålasaxen 11.6 Mkr 6.8%
Poqvint 10.2 Mkr 6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Joel Eklund via Fosielund Holding 18.6 Mkr 37.2%
Mastan 5 Mkr 10%
JCC Group Invest Sweden 3 Mkr 6%
Jesper Langebro 2.5 Mkr 5%
Tibia Konsult 2.5 Mkr 5%
Med flera
Totalt åtagande: 40 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.