Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 86%
Börsvärde efter notering 285 Mkr
Teckningskurs 25 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-10
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 30 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.8 Mkr (10.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Törngren Magnell, Lago Kapital, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag W5 Solutions
VD Daniel Hopstadius
Styrelseordförande Anders Lundström
Omsättning 122 Mkr
Antal anställda 57
Börsvärde efter notering 285 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.27 miljoner aktier (28.7%)
Antal aktier efter notering 11.4 miljoner
Hemsida w5solutions.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Swedish Defense Group 130.3 Mkr 45.7%
Jonas Rydin (ledamot) via Cajory Defence 38.3 Mkr 13.4%
DT2W Invest, majoriteten av detta bolaget ägs av Robert Dahlquist (ledamot och vVD) 36.8 Mkr 12.9%
MSE Holding 35.8 Mkr 12.5%
Redeye High Quality Specialplaceringsfond (via teckningsåtagande) 8 Mkr 2.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Redeye High Quality Specialplaceringsfond 8 Mkr 22.9%
Mikael Lönn 4 Mkr 11.4%
Jensen Invest 2.5 Mkr 7.1%
Jonas Rydin (ledamot) via Cajory 2.5 Mkr 7.1%
Robert Dahlquist (ledamot) via DT2W 1 Mkr 2.9%
Med flera
Totalt åtagande: 30 Mkr 85.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.