Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 74 Mkr
Teckningskurs 10.5 SEK (1 TO per 3 aktier)
Sista teckningsdag 2020-12-15
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 17 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare QAP Legal Advisors

Bolagsfakta vid notering

Bolag We are Spindye
VD Andreas Andrén
Styrelseordförande Christian Rasmussen
Omsättning 11 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 74 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.17 miljoner aktier (31%)
Antal aktier efter notering 7 miljoner
Hemsida www.spindye.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christian Rasmussen 19.6 Mkr 26.6%
Textile Innovation Fund 7.3 Mkr 9.9%
Rubio Impact Ventures 6.4 Mkr 8.6%
Main Ranch 6.3 Mkr 8.6%
Jonas Hofgren 2.7 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 1 Mkr 4.1%
Tommy Ure 1 Mkr 4.1%
Lusam Invest 1 Mkr 4.1%
Gerhard Dal 1 Mkr 4.1%
AB Lundgren, Nilsson & Moll 0.9 Mkr 3.5%
Med flera
Totalt åtagande: 17.1 Mkr 70.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.