We Are Spindye ökat omsättningen väsentligt i och med Odd Molly-förvärv

Fashiontech-bolaget We Are Spindye redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. Sedan förra kvartalet har förvärvet av Odd Molly inkorporerats vilket förklarar de stora avvikelserna mot jämförelsesiffrorna.
We are spindye
Foto: We are Spindye
Omsättningen steg kraftigt till 66,1 miljoner kronor (1,0). Den underliggande modeverksamheten, Odd Molly, ökade intäkterna med 16%.

Modetekniken inom gamla WRSD har upplevt utökad efterfrågan men dess långa ledtider och svängiga intäktsflöde har förstärkts ytterligare av pandemin.

Rörelseresultatet blev -16,5 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev -16,7 miljoner kronor (0,8).

Resultat per aktie hamnade på -1,13 kronor.

”Den nya koncernens affärsområden kompletterar varandra och skapar en stark plattform inom såväl Fashion Tech som framgångsrik e-handel baserad på de starka erkända varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Den nya koncernen är nu väsentligt större än tidigare och får en stark bas att växa från såväl organiskt som via förvärv”, kommenterar VD Andreas Andrén.

We Are Spindye, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 66,1 1,0 6 510,0%
Rörelseresultat -16,5 0,8
Rörelsemarginal 80,0%
Nettoresultat -16,7 0,8
Resultat per aktie, kronor -1,13