We Are Spindye tillträder förvärvet av Odd Molly Sverige den 1 juli

Fashiontech-bolaget We Are Spindye och Odd Molly har kommit överens om att 1 juli ska vara tillträdesdag för We Are Spindyes förvärv av Odd Molly Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.
We are spindye
Foto: We are Spindye
Affären innebär att We Are Spindye förvärvar Odd Mollys klädverksamhet och Odd Molly blir därefter ett renodlat fastighetsbolag. Odd Molly blir samtidigt storägare i We Are Spindye.

We Are Spindye har årsstämma den 23 juni och förslaget till val av styrelseledamöter innebär omval av Christian Rasmussen samt nyval av Johan Mark, Christina Tillman och Dennis Lundquist.

We Are Spindye utreder frågan om eventuellt namnbyte av bolaget. Beslut om detta kommer att fattas på extra bolagsstämma efter slutförd varumärkesundersökning. Bolaget och den nya koncernen fortsätter därmed tillsvidare att arbeta under namnet We Are Spindye.

We Are Spindye har tidigare indikerat ett eventuellt namnbyte till Nordic Fashion Tech Group.