IPO-guiden hissar två flaggor inför We are Spindyes notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat We are Spindye inför noteringen i december och hittat två flaggor.
IPO

Fashion tech-företaget We are Spindye noteras på NGM SME den 22 december. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för tveksamma incitament och en för framtida kapitalbehov.

We are SpinDye
Lista NGM SME
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 74 Mkr
Sista teckningsdag 2020-12-15
Första handelsdag 2020-12-22

Vad gäller den första flaggan använder We are Spindye Mangold som rådgivare samtidigt Mangold är teckningsåtagare i IPO:n

Vad gäller den andra flaggan beskriver bolaget kapitalbehovet för de kommande 12 månaderna men det syns ingen information i memorandumet om det långsiktiga kapitalbehovet.

Klicka här för att komma till We are Spindyes sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 15 december och teckningskursen är 10,5 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Fasadgruppen Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2020-12-08 2020-12-09 Läs här
Circhem Inväntar notering First North 2020-11-25 2020-12-09 Läs här
Alltainer Inväntar notering Spotlight 2020-11-25 2020-12-11 Läs här
DecideAct Teckningstid pågår First North Denmark 2020-12-09 2020-12-16 Läs här
Cessatech Inväntar notering Spotlight 2020-11-24 2020-12-16 Läs här
Imsys Teckningstid pågår NGM SME 2020-12-11 2020-12-29