Om erbjudandet

Erbjudande 19 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 77%
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Teckningskurs 7 SEK
Sista teckningsdag 2021-07-05
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 15 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.5 Mkr (7.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Törngren Magnell

Bolagsfakta vid notering

Bolag Wicket Gaming
VD Eric de Basso
Styrelseordförande Erik Nerpin
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.42 miljoner aktier (7.8%)
Antal aktier efter notering 5.45 miljoner
Hemsida wicketgaming.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan Svensson privat och via bolag 6.1 Mkr 15.9%
Sebastian Clausin 3 Mkr 7.9%
Erik Nerpin privat och via Blasieholmen Investment Group 1.8 Mkr 4.8%
Mikael Pettersson 1.8 Mkr 4.8%
Polynom Invest 1 Mkr 2.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Johan Svensson 5 Mkr 26.2%
Sebastian Clausin 3 Mkr 15.7%
Polynom Investment 1 Mkr 5.3%
Fredrik Holst 1 Mkr 5.2%
Jinderman & Partners 1 Mkr 5.2%
Med flera
Totalt åtagande: 14.8 Mkr 77.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.