Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 84 Mkr
Teckningskurs 4.5 SEK (1 TO1 + 1 TO2 per 6 aktier)
Sista teckningsdag 2021-02-23
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 26 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.8 Mkr (13.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Rämsell

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ytrade Group
VD David Knape
Styrelseordförande Magnus Agervald
Omsättning 5 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 84 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.84 miljoner aktier (20.5%)
Antal aktier efter notering 18.75 miljoner
Hemsida www.yaytrade.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Provider Investment 10 Mkr 11.9%
Palmstierna Invest 6.2 Mkr 7.3%
Oscaria Capital 5.7 Mkr 6.8%
XII Holding 4.7 Mkr 5.6%
Mountain Grove 4.5 Mkr 5.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Quick Distribution Holding 3 Mkr 8.6%
Alexander Schoeneck 2.5 Mkr 7.1%
Jinderman & Partners 2.5 Mkr 7.1%
Thoren Tillväxt 2.5 Mkr 7.1%
Polynom Investment 2 Mkr 5.7%
Med flera
Totalt åtagande: 26.1 Mkr 74.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.