Ytrade Group stiger marginellt i premiärhandeln på First North

Ytrade Group, även kallat Yaytrade, började i dag den 9 mars att handlas på First North. Bolaget driver en webbaserad handelsplats för second-hand-kläder.
.
Erbjudandet att teckna aktier i bolaget blev kraftigt övertecknad. Bolaget tillfördes totalt 37,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen var 27 kronor per unit. En unit består av sex aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 1 och en vederlagsfri teckningsoption TO 2. Teckningskursen motsvarar därmed 4,50 kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlats till 4,5995 kronor som högst och 4,25 kronor som lägst betalt. Klockan 09.15 var senast betalt 4,3495 kronor. Aktier för 0,9 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag.

Teckningsoptionerna TO 1 och TO 2 handlas samtidigt till 0,50 respektive 0,752 kronor. Det sammanlagda värdet på en unit blir därmed 27,349 kronor, vilket är 1,3% högre än teckningskursen på 27 kronor per unit.