IPO-guiden hissar två flaggor inför Ytrade Groups notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Ytrade Group inför noteringen på First North och hittat två flaggor.
IPO

Den 9 mars noteras Ytrade Group, som driver en marknadsplats för premiummode och -livsstilsprodukter, på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för hög emissionskostnad och en för bristfällig information.

Ytrade Group
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 84 Mkr
Sista teckningsdag 2021-02-23
Första handelsdag 2021-03-09

Vad gäller den första flaggan betalar Ytrade Group cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 13,7% av erbjudandet. För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Vad gäller den andra flaggan gjorde bolaget en pre-IPO några månader före IPO, men den nämndes inte i prospektet (möjligtvis för att det är ett EU-tillväxtprospekt). Dessutom saknas information i prospektet om styrelseledamöter och ledningspersoner suttit i bolag som försatts i konkurs. Och gällande den finansiella informationen finns ingen kassaflödesanalys.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL YTRADE GROUPS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdagen den 23 februari och teckningskursen är 4,5 kronor (1 TO1 + 1 TO2 per 6 aktier).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Cint Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2021-02-18 2021-02-19
Abera Bioscience Inväntar notering Spotlight 2021-02-02 2021-02-24 Läs här
Lipigon Pharmaceuticals Inväntar notering First North 2021-02-09 2021-03-01 Läs här