Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 64%
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Teckningskurs 7.1 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-05-21
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.1 Mkr (13.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare MAQS

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zesec of Sweden
VD Magnus Gilborne
Styrelseordförande Jonas Hagberg
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.85 miljoner aktier (28%)
Antal aktier efter notering 10.2 miljoner
Hemsida www.zesec.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Square Nine Managment & Holding 16 Mkr 22.1%
Provatum Holding 8.6 Mkr 11.9%
Ambassador of Kwan 8.2 Mkr 11.3%
Paring Holding 3.2 Mkr 4.4%
Nordic Tech Fund 2.9 Mkr 4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 1 Mkr 6.6%
J.O. Möllerström Brothers Operation 1 Mkr 6.6%
EIME Consultants 1 Mkr 6.6%
Per Vasilis 0.8 Mkr 4.9%
Mikael Blihagen 0.7 Mkr 4.4%
Med flera
Totalt åtagande: 9.7 Mkr 63.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.