Triss i flaggor inför Zesec of Swedens notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Zesec of Sweden inför noteringen på NGM SME och hittat tre flaggor.
IPO

Den 28 maj noteras techbolaget Zesec of Sweden på NGM SME. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat tre flaggor, en för hög emissionskostnad, en för tveksamma incitament och en för rabatterad emission tätt inpå IPO.

Zesec of Sweden
Lista NGM SME
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 72 Mkr
Sista teckningsdag 2021-05-21
Första handelsdag 2021-05-28

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Zesec of Sweden betalar cirka 2 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 13,6% av erbjudandet.

Den andra flaggan, för tveksamma incitament, hissas då Mangold som är mentor och finansiell rådgivare till bolaget även är teckningsåtagare i IPO:n.

När det kommer till den tredje flaggan, för rabatterad emission tätt inpå IPO, har Zesec of Sweden enligt memorandumet registrerat två nyemissioner i år där den ena hade en teckningskurs som idag motsvarar 2,58 kronor per aktie och den andra 3,74 kronor per aktie. Det kan jämföras med aktuell IPO-teckningskurs på 7,10 kronor. Det framgår också att den första ska ha beslutats i maj 2020 och den andra i oktober 2020.

VD Magnus Gilborne kommenterar:

”Anledningen till att emissionskursen har varit lägre vid de senaste registrerade emissionerna är att dessa är beslutade innan pilotprojekt och Zesecs senaste avtal. Emissionerna har dock registrerats senare än planerat pga den höga expansionstakten i kombination med den höga arbetsbelastningen i samband med pilotprojekten.”

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ZESEC OF SWEDENS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 21 maj och teckningskursen är 7,10 kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Twiik Inväntar notering First North 2021-05-06 2021-05-19 Läs här
Checkin Group Inväntar notering First North 2021-05-12 2021-05-20 Läs här
Cedergrenska Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-05-25
Loyal Solutions Teckningstid pågår First North 2021-05-18 2021-06-03 Läs här
Ngenic Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-06-08
SaveLend Group Teckningstid pågår First North 2021-05-28 2021-06-09
Maven Wireless Teckningstid pågår First North 2021-05-26 2021-06-10