Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

FI ska få mer insyn i utländska banker

2019-08-29 07:18
Finansmarknadsminister Per Bolund. Foto: Claudio Bresciani/TT

Finansinspektionen kan få större möjlighet att granska utländska banker som är verksamma i Sverige, för att på så vis motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. "Vi vill ta bort kryphålen steg för steg", säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Under torsdagen tar regeringen beslut om en lagrådsremiss som innebär att Finansinspektionen, FI, ska få utökade möjligheter att granska utländska kreditinstitut, eller banker, som bedriver verksamhet i Sverige.

– I dag finns flera stora aktörer i Sverige som har sina säten utomlands, så som Nordea och Danske Bank. Genom lagändringen vill vi ge Finansinspektionen möjlighet till samma insyn i deras verksamhet som hos banker med huvudsäten i Sverige, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till TT.

Samma villkor

Tanken är att FI ska kunna ingripa om banken inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen, för att på så vis kunna säkerställa att transaktioner inte görs för att gynna kriminell verksamhet eller terrorism.

– Det handlar om reguljär tillsyn. Att man ska kunna göra besök och begära ut material för att säkerställa att transaktioner går rätt till, och att de inte öppnar upp för möjlighet till terrorfinansiering. Villkoren ska vara samma oavsett om verksamheten bedrivs från utlandet eller Sverige, säger Bolund.

I dag har FI begränsade möjligheter att ingripa när problem upptäcks hos utländska banker som bedriver verksamhet via filial i Sverige, och får i hög grad förlita sig på att den behöriga myndigheten i hemlandet vidtar tillräckliga åtgärder.

Verksamheten kan stoppas

Genom lagändringen får FI möjlighet att förbjuda banken att påbörja nya transaktioner i Sverige om den behöriga myndigheten i hemlandet inte agerar.

– Först kan banken få ett föreläggande om att rätta till verksamheten, och i samband med det skickas också en underlättelse till myndigheten i hemlandet. Rättar man inte till problemen kan det leda till att man inte får fortsätta med ny verksamhet här, säger Bolund.

Tanken är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2020.

– Det här är bara ett led i en lång rad beslut för att förhindra och omöjliggöra att kriminella organisationer kan fortsätta. Steg för steg tar vi bort kryphålen, säger Bolund.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom