Krönika: Filosofera dig till bättre investeringar

Om kvoten av nyårslöften inte redan är full så föreslår vi att du utvecklar en egen investeringsfilosofi. Skaffar du dig en sådan så minskar risken att du följer investeringsstrategier som är dåliga i allmänhet eller för dig i synnerhet.

Inspirationen till krönikan kommer från kursen Investment Philosophies som den kände professorn Aswath Damodaran vid New York University håller i. (Kursmaterialet finns på nätet och är gratis.)

Vad är en investeringsfilosofi?

En investeringsfilosofi är ett sammanhängande och genomtänkt sätt att se på marknader, hur marknader fungerar, hur investerare tenderar att agera och vad det är som skapar avkastning.

Begreppen investeringsfilosofi och investeringsstrategi används ofta slarvigt som synonymer. En filosofi är en uppfattning om hur världen fungerar och vilka möjligheter du själv har att agera i världen. En strategi är något mycket smalare. Typiskt sett en praktisk tillämpning baserat på en eller flera filosofier.

Anta exempelvis att du har en investeringsfilosofi enligt vilken börsen är nästan helt effektiv. Då är det en rimlig investeringsstrategi att nästan helt hålla sig till indexfonder.

Varför ska man ha en investeringsfilosofi?

De flesta av oss har inte inte en uttalad och genomtänkt investeringsfilosofi. Det innebär att man i onödan löper risker och förlorar pengar eller nattsömn.

 1. Den som inte har ett antal grundläggande övertygelser om hur marknader och investeringar fungerar kommer vara ett lätt byte för charlataner och lycksökare som letar godtrogna byten att pracka på diverse mirakelkurer.
 2. Den som saknar en uttänkt investeringsfilosofi kommer byta investeringsstrategi ofta och ofta vid fel tillfällen. Ständiga strategibyten leder också till högre kostnader.
 3. Utan en genomtänkt investeringsfilosofi kommer du ofta hamna i investeringsstrategier som är illa anpassade till dina specifika förutsättningar. Förutom dålig avkastning leder det ofta till onödig stress.

Har du ambitioner med ditt sparkapital så kan det alltså vara en god idé att noga tänka igenom och gärna explicit fastställa dina egna investeringsfilosofier.

Det tänkte i alla fall jag göra. Denna och de följande två krönikorna är skildringen av det lilla projektet.

Hur utvecklar man sina egna investeringsfilosofier?

En investeringsfilosofi bör bottna både i din syn på vad som är allmängiltigt och dina personliga förutsättningar. Investeringsfilosofier utvecklas över tid och varje investerare kan ha flera olika investeringsfilosofier, så länge de inte är inbördes motstridiga.

Här är en bruttolista över viktiga aspekter som en investeringsfilosofi kan adressera:

 • Placeringshorisont. Allt från dagar till månader/kvartal till många år.
 • Syn på marknadseffektivitet. Var och när är marknaden extremt effektiv respektive väldigt ineffektiv?
 • Med eller mot marknaden? Det går att tjäna mycket pengar på att gå emot marknaden (konträra investeringar) men även på att följa marknaden (momentum).
 • Risk. Vad är det, kan det mätas och hur mycket är lagom? Finns det arbitrage, alltså riskfri avkastning?
 • Teknisk eller fundamental analys? När styrs börskursen av tekniska respektive fundamentala faktorer?
 • Syn på icke-finansiell information. Vad är viktigt? Vad tar marknaden till sig rätt eller fel?
 • Tillgångsallokering. Hur ”tajmar” man börsen och hur dimensionerar man portföljens olika tillgångsslag?
 • Enskilda aktieval. Är det rätt att ägna sig mycket, lite eller inte alls åt val av enskilda aktier (stockpicking) eller är det de breda penseldragen som är de viktiga?
 • Personliga förutsättningar. Tålamod, läggning, kunskapsnivå, förmögenhet, risktolerans, skattesits och mycket annat spelar in.

Enligt Aswath Damodaran bör konkreta investeringsfilosofier utvecklas i tre steg.

Steg 1: Behärska verktygen. Här handlar det om att fastställa en lämplig nivå av baskunskaper. Det handlar om att förstå risk, finansiell information och vilka kostnader som finns med att handla aktier och andra placeringar.

Steg 2: Bestäm hur du tror att marknader fungerar. Här handlar det om åsikter som bör vara tillräckligt faktabaserade och kloka för att ligga till grund för investeringsstrategier.

Steg 3: Bestäm filosofier som passar dig, Basen är de två stegen ovan plus dina personliga förutsättningar.

Fortsättning följer nästa vecka.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.