Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpstopp räddar inte klimatet

2019-05-08 18:00

Ord som köpstopp och flygskam hörs allt oftare och hållbarhet ligger högt upp på agendan. I Sverige riktigt högt och det är bra. Framför allt tycks klimatet vara i fokus, men för mig är hållbarhet ett vidare begrepp.

Forskarna är oense om hur illa det är, men helt klart behöver vi vidta åtgärder för att ändra vårt beteende. Det är dock viktigt att göra det på ett klokt sätt, och enligt min mening är det genom att föregå med goda exempel. Sverige är ett litet land och vi har på individnivå ingen möjlighet att påverka de globala utsläppen. Det betyder inte att vi kan eller ska fortsätta som förr, men det räcker inte med att ändra vårt eget beteende.

Ambitionen måste vara betydligt högre. Sverige och svenska folket gör bäst nytta genom att leda och utveckla forskning som bidrar till smarta och hållbara lösningar som andra länder, företag och individer vill ta efter. Det är nämligen bara genom lyckade satsningar där människor har jobb, välfärd och goda ekonomiska förutsättningar som vi kan verka som förebilder.

Ekonomer från den akademiska världen har tills nyligen varit relativt frånvarande i den allmänna mediedebatten om klimatfrågan i Sverige. Den akademiska ekonomkåren har ofta blivit förbisedd eller avfärdad då den inte anses behärska naturvetenskapen. Det är dumt av flera skäl. För det första har det hittills varit mycket tyckande och känslor i debatten, vilket riskerar att få effekt på de politiska besluten. För det andra kan ekonomer visa hur ekonomiska incitament påverkar människors beteende och hur de agerande. Det har stor betydelse för om vi ska lyckas vända utvecklingen permanent. Desto mer glädjande att ekonomer från både Lunds och Stockholms universitet nyligen har tagit ton i den allmänna debatten.

Det är ypperligt att vi har fått en Greta-effekt i bemärkelsen att det väcker människor till insikt och för att det skapar tryck på förändring. Men det räcker inte och vi behöver tänka vidare.

Som ekonom hävdar jag att även om klimatproblemen är akuta är det ännu viktigare att tänka social och ekonomisk hållbarhet. Klarar vi inte det är risken stor att vi inte heller mäktar med att ta tag i klimatproblemen. Det var oerhört tydligt runt finanskrisen 2008. Före krisen fick jag ofta frågor om klimatet, men under krisen och flera år efter var den frågan helt död. Det betyder att vi till varje pris ska undvika kriser. De skapar osäkerhet, arbetslöshet och en pressad ekonomi för dem som drabbas och därmed mindre fokus på klimat och hållbarhet.

Förutom att undvika kriser så är det forskning och utveckling tillsammans med skatter och goodwill som blir avgörande. Människor som har kunskap och råd kommer att välja hållbart och klimat­smart. Det gäller bara att ge dem de alternativen och där kan forskning, utveckling och företag spela stor roll. Men även kapitalet, inte minst våra pensionspengar, kan pressa på för att få företagen att på allvar leva upp till Agenda 2030. De företag som gör det och agerar föregångare får betalt i goodwill och förbättrade möjligheter. Jag ser regelbundet exempel på det från företagsvärlden.

Köpstopp i all ära, men enligt en studie vi har gjort på Nordea kan vi nästan svälta oss till döds i Sverige utan att det bidrar till att minska utsläppen globalt. Hållbar konsumtion är bättre. Risken är annars att det påverkar ekonomin på ett negativt sätt som omintetgör våra möjligheter att agera som förebilder. Det är dock klart att det som har störst negativ effekt på klimatet är våra transporter. Slutsatsen måste därför vara att vi ska ändra vårt konsumtionsbeteende när det gäller transporter. Forskning, utveckling och goda exempel vad gäller att minska transporternas påverkan på klimatet, utan att bromsa den ekonomiska utvecklingen, bör därför vara i fokus. Är det något forskarna är överens om så är det att kolet ska vara kvar i marken.

Chefsekonom på Nordea som skriver krönikor i Affärsvärlden var fjärde vecka.

viktigt eu-val

Jag håller ett flertal föredrag varje vecka och får mängder av frågor, men i stort sett inga om EU-valet. Det är beklagligt, valet är alldeles för viktigt för att negligeras. Vänligen läs på och rösta, det ska jag.

Annika Winsth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet