Är fonden som stigit med 400% på tio år fortfarande köpvärd?

Under de tio år som Rhenman Healthcare Equity L/S varit aktiv har den genomsnittliga årliga nettoavkastningen, efter förvaltningsavgifter, varit 18 procent. Fondens andelar har på tio år mer än fyrfaldigats i värde.

Det är egentligen helt fantastiska siffror. Och därför har Rhenman & Partners också uppmärksammats med fina utmärkelser och priser, bland annat är bolaget flerfaldiga vinnare i Nordic Hedge Fund Awards och fonden är utsedd till bästa fond i Finacial Times fond-utvärderingar.

Framgångarna tillskrivs dels ett erfaret och duktigt förvaltarteam, men också den arbetsprocess som man varit trogen under alla år. Rhenman & Partners har knutit till sig ett unikt vetenskapligt råd där forskare och världsauktoriteter för olika discipliner inom hälsovård regelbundet ger förvaltarteamen utförlig bakgrundsinformation och kunskap om vad som sker inom respektive område, vilka företeelser och forskningsprojekt som kan förväntas utvecklas väl på kort och lång sikt. Det här gör att förvaltarteamet kan hitta de stabila och långsiktiga vinnarna inom global hälsovård – en dynamisk bransch som har framtiden för sig.

De kommande tio åren förväntar Rhenman & Partners en fortsatt god utveckling. Hälsovård spås en fortsatt expansion, bland annat beroende på att världens befolkning växer och åldras, välfärden ökar i rask takt och en betydligt större andel av befolkningen kommer att ha råd med och efterfråga avancerad hälsovård. I tillägg kan man också se att branschen i nuläget värderas under den genomsnittliga värderingen de senaste 15-20 åren.

Rhenman & Partners har sedan några år tillbaka även kompletterat sin hälsovårds-fond med en bredare hedgefond som de kallar Global Opportunities L/S. Fondförvaltaren tror att mångårig erfarenhet av framgångsrik fondförvaltning gör att även den kommer att utvecklas väl de kommande åren.

Nu till sommaren 2019 firar Rhenman & Partners tio framgångsrika år för sina fondägare och ser med tillförsikt an de kommande åren.

För mer information: www.rhepa.se

RISKINFORMATION:

Detta är en annons från Rhenman & Partners. Den är ej skriven av Affärsvärldens redaktion.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr som kan laddas ned på rhepa.se och som kan beställas kostnadsfritt. Rhenman & Partners Asset Management AB är en kapitalförvaltare med fokus på två nischfonder som återfinns i FundRock Management Company S.A.:s fondparaply i Luxemburg.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.