Prognosen: Det händer med börsen under 2019

Kommer börsen att stå pall för de globala handelsfriktionerna och det europeiska läget? I sin aktiemarknadsutsikt ger Fisher Investments Norden sin prognos på kommande årets viktigaste förutsättningar.

De europeiska avkastningarna har inte varit lysande under 2018. Inte allt så förvånande har Italiens kontroversiella budget, Brexit-bråk, populism och andra krafter dämpat aktiemarknadens sentiment. 
Inte mindre betydelsefullt har rädslor för att Europeiska centralbanken ska avsluta QE och tillgångsköpen varit. Men trots detta finns det faktorer som tyder på en ny riktning. Detta konstaterar Fisher Investments Norden och belyser att det därmed finns tillfälle att satsa på dessa nationer.

Få den kompletta Aktiemarknadsutsikten och regelbundna insikter här.

”Obefogade rädslor och osäkerhet”

Samtidigt tror Fisher Investments Norden att politisk osäkerhet avtar och att oron kring detta är obefogad vilket kommer att möjliggöra ett mer positivt synsätt bland investerarna. Rädslan för att Italiens populistkoalition och eventuellt försvårat samarbete med Bryssel, eller i värsta fall; en utgång ur euron – bedömer de som uppförstorad. Framtiden är antagligen betydligt ljusare, menar Fisher Investments Norden.

Enligt deras åsikt kommer en potentiell utgång ur EU för Storbritannien i mars 2019, utan ett nytt handelsavtal sannolikt sprida en omfattande lättnad genom att det som investerare fruktat faktiskt händer, utan att resultera i någon katastrof.

”Inte för het, inte för varm”

Problemen i Argentina och Turkiet har skapat stora rubriker, men tillväxtmarknader växer i allmänhet snabbt, och stärker efterfrågan på varor och tjänster från i-länderna1. Fisher Investments Norden tror på vidare tillväxt inom de amerikanska och kinesiska ekonomierna, där effekterna av handelstullar blir tillfälliga. Man konstaterar att flera nya handelsavtal är på gång, vilket motverkar protektionistiska rädslor.

Den så kallade ”Guldlock-ekonomin”, inte för het eller för kall, fortsätter med måttlig tillväxt och låg inflation, menar Fisher Investments Norden. Den jämna temperaturen förutser man vidare att gälla över stora delar av världen.

I sin aktiemarknadsutsikt för 2019 lägger Fisher Investments Norden fram flera argument för varför de positiva avkastningarna kommer att hålla i sig en bra bit in i det nya året. Åtminstone det första halvåret tros präglas av detta. Ett av argumenten för utveckling på den amerikanska marknaden är att presidenters tredje år, historiskt sett har varit den mest genomgående positiva perioden med högst avkastning2.

Få den kompletta Aktiemarknadsutsikten och regelbundna insikter här.

1. Källa: FactSet, från 9/10/2018.

2. Källa: Global Financial Data, Inc., från 23/1/2018. S&P 500 Total Return Index, 1/1/1926 – 31/12/2017.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här