Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inget utrymme för misstag

2019-05-29 18:00

Lifco fortsätter att imponera med sin förvärvsstrategi och stigande rörelsemarginal. Men värderingen är nu alltför utmanande och Affärsvärlden rekommenderar sälj.

SÄLJ ”Världens bästa Karlsson” är inte längre kvar som vd i Lifco. Från den dag som Fredrik Karlsson steg in som vd i Lifco, den 18 maj 1998, till dagen han fick sparken, 7 februari 2019, steg värdet på bolaget med över 9 000 procent. Inte illa, ändå fick han alltså gå efter att han och huvudägaren Carl Bennet haft olika syn på vad Karlssons arbete egentligen var värt.

Lifcos framgångssaga är enkel att beskriva. Med kassaflöden för befintliga bolag har man förvärvat stabila, lönsamma bolag med en stark marknadsposition inom sin nisch, vars kassaflöden har använts till nya förvärv, och så vidare. Investeringarna är eviga, bolagen ska fortsätta agera självständigt, synergitänk är strängt förbjudet, och som ägare har Lifco i stället ett starkt kostnadsfokus med målet att öka de förvärvade företagens marginaler.

Det har man lyckats med. Vins­terna har stigit mer än omsättningen, och rörelsemarginalen (ebita) som för fem år sedan låg på 12 procent hade 2018 pressats upp till 18 procent, klart över jämförbara bolag som Indutrade, Addtech och Lagercrantz. De i dag runt 150 bolagen i gruppen finns inom tre områden: Dental, grossistverksamhet med försäljning av utrustning till tandkliniker, Demolition & Tools, utrustning till bygg- och rivningsindustrin, samt omsättningsstörsta Systems Solutions med systemlösningar inom bland annat byggmaterial, miljöteknik och skog. Geografiskt svarar Sverige, Norge och Tyskland för knappt hälften och övriga Europa för en tredjedel av omsättningen.

Affärsvärldens senaste analys av Lifco, för drygt ett år sedan, utmynnade i en köprekommendation baserat på förväntningar om fortsatta lyckosamma förvärv. Så skedde också; 2018 tillkom nio nya bolag och i år har två bolag köpts, första kvartalet var vinsttillväxten drygt 40 procent. Den goda utvecklingen har tagit med sig kursen uppåt – vid Affärsvärldens köprekommendation stod den i 339 kronor, nu handlas den till 470 kronor, långt över vår då satta riktkurs på 376 kronor.

Lifco har förvisso presterat betydligt bättre än vad Affärsvärlden – och andra analytiker – räknade med för ett år sedan. Men med p/e-tal på 23 för 2019 på ett bolag som, med undantag för dentaldelen, är konjunkturkänsligt känns värderingen väl utmanande. Nye vd:n Per Waldemarson får inte göra några felsteg i de framtida förvärven och i den riskmiljön väljer Affärsvärlden att ta hem vinsten och trycka på säljknappen.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom