Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Viktar om bland riskpremierna

2019-11-19 18:20

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen tar delvinster i två innehav som givit stark draghjälp på sistone. Likviden och resterande portföljkassa sprids på fem av strategins övriga lågvärderade case.

Efter en stark oktober är även november så här långt goda tider för Nordiska Värdeportföljen. Modellportföljen, en av totalt tre hos Affärsvärlden, har totalavkastat 9 procent sedan månadsskiftet, 40 procent hittills 2019 och 49 procent sedan starten för snart två år sedan (2017-12-15). Därmed utökas avståndet till Stockholmsbörsen, vars OMXSGI Index har totalavkastat 2, 30 respektive 24 procent.

JUSTERAR NED I KVARTALETS STORVINNARE

Största enskilda bidragsgivare till senaste tidens överavkastning har kommit från kraftig uppvärdering av portföljens nu största position Ratos. Med rapport och kapitalmarknadsdag avklarade är det nordiska konglomeratets B-aktie upp hela 41 procent på en månad.

Kapitalmarknadsdagens tal om ett färre antal medelstora bolagsinnehav, snarare än dagens stora antal innehav i överlag något mindre bolag, är indirekt en signal om att Ratos skissar på möjliga kommande avyttringar. I dagens än så länge riskglada noterings- och private equity-miljö skulle sådana grepp kunna bli mycket värdeskapande, givet att börsen värderar Ratos lågt på i sin tur lågt bokförda värden på flera av de fleråriga innehaven.

Affärsvärldens upprepade köpråd från i våras har 45 kronor i kortsiktig riktkurs. Just nu rör sig Ratos snabbt i den riktningen, med fortsatt stöd i lågvärderad fundamenta. Rekylrisken har dock självklart ökat i det riktigt korta perspektivet. Med gott om intressant uppsidespotential i övriga innehav väljer vi nu därför att ta hem en första delvinst i Ratos, som ägts sedan portföljens start:

  • 3 000 B-aktier säljs i Ratos till tisdagens stängningskurs 35,42 kronor.

Avyttringen rör sig om en tredjedel av innehavet, som därefter har en fortsatt hög 14 procentig portföljvikt. Det är också en precis lika stor aktiepost som modellportföljen lassade in strax över flerårslägsta på aktiens senaste panikreaktion i samband med halvårsrapporten. På de aktierna görs nu 87 procents avkastning på inte mer än runt ett kvartal.

ÖKAR I TRE STÖRRE INNEHAV

Tillsammans med redan tillgänglig kassa gör portföljen därefter ökningar i tre redan tungt viktade befintliga innehav:

  • I Millicom adderas 150 aktier till stängningskurs 414,80 kronor.
  • I Pandora köps ytterligare 125 aktier till stängningskurs 277,90 danska kronor (DKK/SEK 1,4289).
  • I Multiconsult köps ytterligare 700 aktier till stängningskurs 61 norska kronor (SEK/NOK 1,0555).

Samtliga tre case har varit med i Nordiska Värdeportföljen sedan starten, och i samtliga tre har vi redan ökat på innehaven stegvis vid tidigare tillfällen.

I fallet Millicom (ny portföljvikt 17 procent som näst största innehav) är det en högaktuell stundande utskiftning av Kinneviks storpost på investmentbolagets många ägare som pressar i korta perspektivet. Precis som systerportföljen Avkastningsportföljens nya inhopp i aktien är förhoppningen att göra ett tidsarbitrage: en villighet att hålla aktien genom kortsiktiga utförsäljningar kan förhoppningsvis följas av ett 2020 med fortsatt stabil leverans av ett lågvärderat, lagom belånat, strukturellt växande och konjunkturokänsligt kassaflöde. Med en snart helt öppen ägarbild och en årsgammal dubbelnotering i New York är det ingen högoddsare att det kan komma nya budpropåer på hela eller delar av verksamheten utifrån, vilket då skulle accelerera avkastningspotentialen.

För Pandora (19 procent som återigen största innehav) är potentialen än större om smyckesplattformen stabiliseras med ny försäljnings- och varumärkesstrategi. Så är dock även riskerna. Uppköp är definitivt ett möjligt avslut på även denna position, givet lågvärderade kassaflöden och stark balansräkning i ett globalt varumärke som, utmaningar till trots, än så länge förblir en avkastningsmaskin.

Slutligen är Multiconsult (9 procent) ett typiskt doldiscase. Teknikkonsultens marknadspositioner i Norge är starka och har skapligt låg riskprofil. Högt personalägande inräknat en personalstiftelse som har mycket att säga till om har dock, åtminstone på kort sikt, lett till att värdeskapandet inte kommit utomstående aktieägare till större del, i form av utdelningsbar vinst. Inte helt olikt ÅF ett par år tillbaka, för den som har tålamodet att låta norrmännen försöka återställa rörelsemarginalen på hemmamarknaden och få lite bättre ordning på senare årens förvärv.

VIKTAR OM ÄVEN I ”TEKNIKHÖRNAN”

Slutligen görs liknande riskomfördelningar även i portföljens ”teknikhörna”. Här är det positionen i Allgon som levererat snabb uppvärdering, med 26 procents kursuppgång på en månad.

  • 6 000 aktier, motsvarande halva nuvarande innehav, säljs i Allgon till stängningskursen 11,15 kronor. Kvarvarande position är upp 81 procent på 1,5 år.

Precis som vid tidigare vinsthemtagningar i Allgon handlar det för Nordiska Värdeportföljen om att hålla en rimlig exponering mot en förvisso lovande och rimligt lågvärderad, men ändå cyklisk, förvärvskoncern med relativt svag historik. Allgon har en del pusselbitar kvar att lösa kring exempelvis iot-benets framtid och därtill är bolaget i särklass minsta bolag bland modellportföljens innehav, där småbolagsaspekten ger stor hävstång vid såväl framgångar som kortsiktiga bakslag.

Som Avkastningsportföljen, som var tidigare in i Allgon och har fått ut mer avkastning genom högre vikt, konstaterar så uppvisade tredje kvartalet fundamenta starkt momentum åt fortsatt rätt håll så exponeringen kan mycket väl fortsätta leverera på uppsidan.

För Allgon-likviden ökas i två andra lågvärderade och långsiktigt välpositionerade potentiella teknikvinnare som är ett par snäpp upp i storleksligan:

  • I Tobii köps ytterligare 1 100 aktier till stängningskursen 38,38 kronor.
  • I Elkem köps ytterligare 1 300 aktier till stängningskursen 21,32 norska kronor (SEK/NOK 1,0555).

Det förstnämnda ögonstyrningsbolaget är portföljens färskaste innehav och – ur Affärsvärldens synvinkel – ett lovande teknikspel kring dagens och framtidens människa-maskin-interaktion som den med lång tidshorisont just nu kan köpa till mycket stor osäkerhetsrabatt. Tobiis portföljvikt ökar nu till 7 procent.

Elkem (nu 6 procent) har, som vi varit inne på tidigare, mer råvarunära och cykliska egenskaper, men under de aspekterna rör sig väldigt välpositionerade mer höglönsamma förädlingsaffärer. I nuläget är det framförallt Kina- och konjunkturoro som pressar aktien till djup värderingsrabatt.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom