Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nischförvärv under radarn

2019-02-06 18:00

Sdiptechs förvärv av nischbolag med skapligt stabil och hög lönsamhet fortsätter enligt plan. Den unga serieförvärvaren förtjänar en uppvärdering.

KÖP I nummer 48/2017 lyftes Sdiptech (Sdip) fram som ”nischförvärvaren ingen vill ha”. Tesen var att teknikinstallations- och infrastrukturtjänstbolaget värderades oförtjänt lågt på börsen.

Därefter har den förvärvsdrivna justerade ebita-vinsten ökats med 39 procent 2017, följt av 61 procent de första nio månaderna 2018. Det är i linje med Affärsvärldens grovskiss på cirka 40–45 procent årligen 2017–2019, även om 12-månadersutvärderingen av köprådet visade på 10 procent lägre aktiekurs, i stället för uppvärdering.

Sedan tredje kvartalet förra året har dock Sdip tuggat i sig ytterligare tre förvärv inom Produkter & tjänster, vars höglönsamma nischaffärer med 22 procents rullande ebita-marginal redan drar in tre fjärdedelar av vinsten. Förvärven har varit fortsatt konjunkturtåliga, inom elförsörjning, energieffektivitet, vattenrening och trafiksäkerhet, med kommunicerade rörelsemarginaler i häraden 10–30 procent. Framåt ser Affärsvärlden Produkter & tjänster leverera 5 procents årlig organisk tillväxt och 20 procents justerad ebita-marginal.

Det andra affärsbenet Tekniska installationer står ännu för drygt halva omsättningen, men till en klart lägre ebita-marginal. Den har också fallit kraftigt från 9,2 procent 2016 till som lägst 3,8 procent på rullande tolv månader i fjolårets första kvartal. Därefter har åtgärdsprogram inom hissar, områdets största nisch, fått upp marginalen till rullande 5,4 procent i tredje kvartalet. För Tekniska installationer spår Affärsvärlden 2 procents organisk årlig tillväxt och återhämtning till 7 procents justerad ebita-marginal år 2020.

Efter centrala kostnader handlas dagens Sdip då till en nettoskuldjusterad ev-multipel på 10 gånger justerad ebita för 2019 samt 8 gånger 2020. Det innebär fortsatt betydande börsrabatt mot serieförvärvarkolleger.

Instalco, Bravida och Eltel, med likartad stabil installations-/underhållstillväxt, betingar ev/ebita 9–11 för 2020, enligt Factsets konsensus. Affärsvärlden ser dock Sdips nischpositioner ge mycket högre lönsamhet, mer som i Indutrade, Lagercrantz och Addtech. Teknikhandlartrions snitt-ev/ebita på 12 för 2020 motsvarar 68 kronor i aktiekurs för Sdip (+60 procent).

Börsen vågar ännu inte lita på Sdiptech, trots nischportföljens skapligt stabila fundamenta. Tidiga spekulanter får därmed fortfarande serieförvärvarmodellen ”på köpet”. Affärsvärlden fortsätter att se en potential som mer än kompenserar för osäkerhetsriskerna.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom