Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rättvis rabatt i nykomlingen

2020-01-29 18:00
Foto: Janerik Henriksson/TT

Efter den succéartade börsdebuten är teknikkoncernens aktie tillbaka på introduktionsnivån. Där borde den stanna till dess att bolaget har bevisat sig.

VÄNTA Börsens industrihandelskonglomerat, eller serieförvärvare som de också kallas, mår gott i den ihållande lågräntemiljön. Koncerner som Lagercrantz, Indutrade och Addtech lever på att förvärva småbolag till låga multiplar för att bolagsvärderingarna senare ska expandera under respektive bolagsparaply. Fenomenet brukar kallas multipelarbitrage, där serieförvärvarna tjänar på värderingsdifferensen. Aktiemarknaden har inte varit sena med att visa uppskattning för denna typ av strategi: Lagercrantz, Indutrade och Addtech har närapå fördubblat sina respektive börsvärden de tre senaste åren.

Inte konstigt då att flera spelare söker sig in i marknaden. Det senaste nytillskottet i börssammanhang stavas Teqnion, vars aktie listades på First North i början av april förra året. Teqnion sticker ut i branschen, på flera sätt. Bolaget är än så länge en relativt liten spelare bland de större konglomeraten. Börsvärdet ligger på 415 miljoner kronor och bolaget omsätter ungefär en halv miljard kronor. Trots koncernens ringa storlek är Teqnions dotterbolag verksamma inom många tekniksegment, alltifrån helhetslösningar inom cell- och molekylärbiologi till byggkomponenter. Affärsområdena delas in i Nisch, Tillväxt och Industri. Den senare kategorin dominerar försäljningen (se diagram).

I augusti förvärvades två nya bolag med säte i Nynäshamn: Markis City Service och Dandy Dots, som tillsammans har 18 anställda. Markis City är ett logistik- och renoveringscenter för kylskåp som finns på restauranger, butiker och liknande. Kunderna är de stora bryggerierna och tobaksbolag som exempelvis Swedish Match. Dandy Dots är ett specialtryckeri inom profilering och linoleumtryck. Bolagen omsätter tillsammans cirka 65 miljoner kronor och för det brutna räkenskapsåret 2018/19 hade bolagen tillsammans ett resultat före skatt på cirka 6 miljoner kronor.

Bolagen köptes för 29,5 miljoner kronor på skuldfri basis, med en driftskassa på 2 miljoner kronor. Efter tolv månader kan en tilläggsköpeskilling på högst 4 miljoner kronor utgå och efter 24 månader ytterligare en tilläggsköpeskilling på som mest 2 miljoner kronor, villkorade för vissa tillväxtnivåer. Finansieringen av affären sker till lika stora delar med egen kassa och banklån, i enlighet med Teqnions policy om att inte finansiera förvärv med mer än 70 procent lån. Förvärven väntas ha en marginellt positiv effekt på Teqnions helårsresultat för 2019.

Koncernen består nu av 13 relativt små, ofta lokala bolag. Teqnions jakt på lönsamma och entreprenörsledda bolag fortsätter: planen är att koncernen ska fortsätta växa genom förvärv, minst ett, gärna två per år.

Bolagen arbetar decentraliserat. Affärs­idén är att det lilla bolagets flexibilitet och överlägsenhet i kundservice ska paras med gruppens samlade erfarenhet, kontaktnät och moderbolagets kontinuitet samt finansiella stabilitet.

– Vår storhet är på det sättet vår litenhet, små nischade verksamheter som kan verka i en större tryggare kontext. Ambitionen är att agera långsiktigt, att de beslut vi fattar och de aktiviteter vi genomför alltid ska leda till att vi bygger Teqnion större och starkare över tid. Vi blir aldrig nöjda, utan vi vill framåt. Stå still är att dö, säger vd:n och grundaren Johan Steene.

Även Steene utmärker sig bland börsens vd:ar. Utöver chefskapet i Teqnion är han också ultralöpare – han vann bland annat VM-brons i 24-timmarslöpning 2017. ”En jobbig hobby”, kallar han den tidskrävande fritidsaktiviteten. En gång sprang han 104 vändor uppför Hammarbybacken. Det tog 20 timmar och 45 minuter, för dem som undrar.

Med konkurrenternas angenäma kursresor färskt i minnet, gjorde Teqnion en strålande börsdebut i fjol. Investerarna flockades kring aktien. Teckningskursen på 26 kronor innebar ett lågt p/e-tal på 10, en ordentlig rabatt relativt de större spelarna Lagercrantz och Indutrade. I mitten av april var aktien uppe och nosade på nivåer kring 47 kronor, men har sedan dess fallit tillbaka.

Det riktiga kurstappet kom i samband med vinstvarningen i augusti. Inför Teqnions första rapport som listat bolag tvingades bolaget att sänka vinstprognoserna för helåret (ebitda) med 20–30 procent.

”Resultatet når inte förväntningarna. Det tycker jag är skit”, skrev vd Johan Steene i rapporten och aktiemarknaden höll med: drygt 30 procent av Teqnions börsvärde raderades ut på dagen.

Sedan dess har kursen har hållit sig nere på nivåer kring 22 kronor, men har sedan årsskiftet börjat stärkas upp till nivåer runt 25 kronor. Kan det vara dags att återupptäcka den stukade nykomlingen?

Vi får dra oss tillbaka till vinstvarningen i augusti. Som det beskrivs i vd-intervjun här intill så var stora delar av det försämrade resultatet relaterade till en allt svagare byggindustri.

”Försäljningen i koncernen har varit ojämn under första halvåret. Vissa verksamheter går bra medan vissa planar ut och andra har tappat fart. Sammantaget har vi i stort sett lyckats med det som vi förutsatt oss men det har kostat mer än vad jag önskat. Investeringar i personal, förbättringsprojekt och omorganisationer har blivit fler och dyrare än vad som planerats”, skrev vd Johan Steene i delårsrapporten i augusti.

Jobbiga rader att plita ned i sin första delårsrapport som börs-vd. Johan Steene själv är självkritisk och menar att ledningen var för optimistisk i de kalkyler som gjordes inför börsnoteringen. Bland annat har expansionen av Eloflex, ett bolag som säljer hopfällbara rullstolar, inte gått i den takt man förutspådde inför börsnoteringen.

– Vi byggde koncernprognosen på det sätt vi alltid har budgeterat och som historiskt har visat sig ligga ganska nära senare utfall. Nu hade vi dock att ta hänsyn till flera nya verksamheter som vi inte kände tillräckligt väl samt att vissa affärer och tillväxtresor vi räknat med uteblev. Sammantaget de anledningar som angavs i rapporten gjorde det att resultatutfallet visade sig vara så skilt från prognosen att vi fick vinstvarna, säger han till Affärsvärlden.

Såhär långt har vi inte mycket mer att gå på än det svajiga första intryck som Teqnion har gett. Koncernens företagsstall spretar och den stora exponeringen mot industri gör förvärvsbygget konjunkturkänsligt. Några ytterligare synergier än viss administration i moderbolagets personalstyrka (som det senaste året har fördubblats till fyra personer) är svåra att hitta. Dessutom har skuldsättningen stigit i och med fjolårets förvärv.

Desto mer imponerar ägarlistan (se diagram). Trots sin ringa storlek hade Teqnion med sig ankarinvesterare som Sven Hagströmers Creades och styrelseproffset Bengt Kjell, som även är vice ordförande i sektorkollegan Indutrade, i noteringen. Även investmentbolaget Spiltan kom in som aktieägare år innan noteringen. Största ägare är fortfarande Vixar, med drygt 37 procent av aktierna och rösterna. De har funnits med som största ägare sedan 2008.

Efter höstens kursras värderas Teqnion till ett p/e-tal på drygt 15 och ev/ebit på 10 på prognoserna för 2019. Det är riktigt lågt relativt de större, men inte helt jämförbara industrikonglomeraten, som handlas på uppemot dubbla multiplarna.

Men i detta läge lockar inte ens den låga prislappen till köp. De smala tekniknischerna må vara unika men är alltför cykliska för Affärsvärldens smak. Vi vill se bevis på att förvärvsbygget står pall för konjunkturens vindar – eller ens en pust – i fel riktning. Avvakta.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom