Balco: Prisvärda balkonger

Balco-aktien har åkt på ordentligt med stryk efter de senaste rapportbesvikelserna. Men det finns hopp om bättring framöver.
Balco
Börskurs: 85,30 kr Antal aktier: 21,9 m
Börsvärde: 1 868 Mkr Nettoskuld: 45 Mkr
VD: Kenneth Lundahl Ordförande: Tomas Johansson

Växjöbolaget Balco (85,3 kr) är en leverantör av egenutvecklade balkong-lösningar med bostadsrättsföreningar som viktigaste kundgrupp. Paradprodukten är Balcos inglasade balkonger, som står för 70% av omsättningen. Bolaget erbjuder också öppna balkonger och kringprodukter som insynsskydd.

Företaget har hittat en fin nisch inom renoveringar av gamla betongbalkonger som vittrar sönder. Dessa kapas helt sonika ned varpå en ny konstruktion uppförs i stål, aluminium och glas utvändigt på byggnaden. På senare tid har man även börjat bredda sitt erbjudande mot fasadrenoveringar, främst i samband med balkonginstallationer. Men det kommer vi till senare.

Affärsvärldens huvudscenario 2021E 2022E 2023E
Omsättning 1 180 1 298 1 389
 – Tillväxt -2% +10% +7%
Rörelseresultat 129 149 167
 – Rörelsemarginal 10,9% 11,5% 12,0%
Resultat efter skatt 97 113 127
Vinst per aktie 4,41 5,16 5,78
Utdelning per aktie 2,50 2,75 3,00
Direktavkastning 2,9% 3,2% 3,5%
Operativt kapital/omsättning 16% 16% 16%
Nettoskuld/EBIT -0,4 -0,6 -0,9
P/E 19,4 16,5 14,7
EV/EBIT 14,1 11,9 10,3
EV/Sales 1,5 1,4 1,2

Först lite om Balcos svajiga 2020. Trots coronakrisen inledde man året starkt med rekordstark tillväxt och lönsamhet första halvåret, men under hösten verkar vinden ha vänt. I det fjärde kvartalet rasade försäljningen med 20% och bolaget gjorde en knapp förlust på 5 Mkr. Orderingången som sjönk till 230 Mkr från 352 Mkr året innan. Dessutom genomförde bolaget nedskrivningar på 19 Mkr på grund av de ökade riskerna i projekt etc.

Försämringarna förklaras av restriktioner och rekommendationer i länder där Balco är verksamma. Företaget har merparten av sina intäkter från Sverige (55%), Danmark (16%) och Norge (14%). En mindre del kommer från det segment man kallar Övriga länder; Finland, Tyskland, Holland och England till exempel.

Det hela summerar till ett försäljningstapp på 2% för helåret 2020. Rörelsemarginalen landade på 9,6%, en nedgång från 11,5% 2019. Som en följd av det osäkra läget i ekonomin har bolaget beslutat att inte dela ut några pengar för 2020.

Guidningen för de närmsta kvartalen är heller ingen vidare kul läsning. Bolaget räknar med att den minskade orderingången kommer att få en negativ påverkan på omsättning och resultat de närmsta kvartalen. Till följd av detta infördes korttidspermittering inom produktion och projektorganisation i början av året.

Men allt är inte helt nattsvart. En viktig sak är att efterfrågan på Balcos produkter verkar finnas kvar. Enligt VD Kenneth Lundahl finns det ett uppdämt behov av balkongrenovering, och han hävdar att inga affärer har gått förlorade utan endast flyttats framåt i tid.

Det är viktigt för bolaget att tillväxten kommer tillbaka. Balco har varit lite av ett tillväxtcase de senaste åren, med en genomsnittlig tillväxt på 14% de senaste fem åren. Det är väl över tillväxtmålet om 10% per år. 2020 var bolagets första år med negativ tillväxt sedan vår bolagshistorik startar 2014.

Tillväxten har delvis skett via förvärv, och planen är att fortsätta med det. Bolaget har starka finanser och hade vid årsskiftet bantat ned nettoskulden, exklusive leasing, till 45 Mkr från 162 Mkr året innan. Så sent som i februari i år förvärvade man fasadbolaget Stora Fasad. Förvärvet är i linje med Balcos strategi om att växa inom totalentreprenad, det vill säga både balkong- och fasadrenoveringar. Bolaget omsatte runt 30 Mkr och gjorde ett rörelseresultat på 5 Mkr i fjol.

Prislappen landade på 20 Mkr, vilket motsvarar en EV/Ebit-multipel på 5. Utöver den initiala köpeskillingen tillkommer en rörlig tilläggsköpeskilling baserad på bolagets utveckling under 2021-2023. Denna utfaller under 2024. Balco räknar med att tillägget landar runt 10 Mkr. Det är ett bra pris. Förhoppningsvis kan Balco hålla i förvärvandet framöver. Skuldtaket ligger runt 400-500 Mkr, vilket innebär att bolaget har stora förvärvsmöjligheter, åtminstone rent finansiellt.

Hur ter sig då framtiden för Balco? Det är inte helt lätt att svara på. Våra scenarion blir ännu en gång ett spel på vaccineringstakten och ett samhälle som återgår till det normala. Det tror vi inte sker förrän slutet av 2021, eller i början av 2022.

Med tanke på ledningens dämpade guidning och osäkerheten i omvärlden tror vi inte att bolagets tillväxtambitioner om 10% kommer att nås i år. Vi föreställer oss att den organiska omsättningen fortsätter falla för innevarande år, men att den kommer tillbaka med besked 2022. Här ska dock understrykas att vi inte har räknat in några nya förvärv i prognoserna. Fler sådana skulle kunna ge en bra boost till Balco.

I huvudscenariot räknar vi inte med någon större marginalexpansion. Rörelsemarginalen letar sig upp till 2019 års nivå på 12%, men når inte ända till målet på 13%. I ett optimistiskt scenario är det dock möjligt att bolaget lyckas få till synergier i kombinationen av balkong- och fasadrenoveringar.

Det finns även en del risker att ta ställning till. Det mest aktuella, och kanske också mest skrämmande, scenariot är att pandemin ändrar förutsättningarna för bolagets försäljning även långsiktigt. Balco har under året flaggat för att det är svårare att få till kundmöten. Skulle upphandlingarna skötas mer digitala i framtiden kanske bolagets försäljningsmodell inte är lika stark längre?

Vi väljer dock att tro på att den tidigare bevisade affärsmodellen står pall för Covid-påverkan på längre sikt. På våra modesta antaganden är det inte svårt att räkna hem en investering i Balco på några års sikt. De närmsta kvartalen kommer dock vara tuffa, och kanske kan det komma bättre köplägen i närtid. Vi rekommenderar köp för den tålmodige investeraren.

Ägare Värde (Mkr) Kapital Röster
Lovisa Hamrin 457 24,1% 24,1%
Swedbank Robur Fonder 225 11,9% 11,9%
Lannebo Fonder 204 10,8% 10,8%
Erik Selin 199 10,5% 10,5%
Segulah 91 4,8% 4,8%
Länsförsäkringar Fonder 67 3,5% 3,5%
Futur Pension 49 2,6% 2,6%
Unionen 49 2,6% 2,6%
Avanza Pension 41 2,2% 2,2%
Danske Invest (Lux) 39 2,1% 2,1%