Bergman & Beving: Små steg

Arbetet med att få upp lönsamheten går i rätt riktning. Men med en svag byggmarknad som agerar motvind går det ganska långsamt. Att köpa aktien här kan bli ett test för tålamodet.
Verktyg från Essve

Bergman & Beving (116 kr) utvecklar och marknadsför verktyg, skyddsutrustning och byggmaterial till kunder främst i Norden. Det rör sig om produktgrupper som skyddshandskar, verktygsförvaring och spik, skruv samt fogmassa, exempelvis.

Flera av dotterbolagen har försett hantverkare med sina produkter i generationer. Försäljning sker genom bolag som Karl Hedin, Ahlsell, TOOLS, Beijer och Swedol.

Bergman & Beving
Börskurs: 116,00 kr
Antal aktier (miljoner): 27,0
Börsvärde: 3 132 Mkr
Nettoskuld: 356 Mkr
VD Pontus Boman
Styrelseordförande Johan Sjö
SvD Börsplus huvudscenario
2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 3 956 4 114 4 238 4 365
– Tillväxt 3,1% 4,0% 3,0% 3,0%
Rörelseresultat 236 255 267 284
– Rörelsemarginal 6,0% 6,2% 6,3% 6,5%
Resultat efter skatt 169 189 202 217
Vinst per aktie 6,26 7,00 7,50 8,00
Utdelning per aktie 3,00 3,25 3,75 4,25
Direktavkastning 2,6% 2,8% 3,2% 3,7%
Avkastning på eget kapital 11% 11% 11% 11%
Operativt kapital/omsättning 8% 10% 10% 10%
Nettoskuld/EBIT 1,5 1,0 0,5 0,1
P/E 18,5 16,6 15,5 14,5
EV/EBIT 14,8 13,7 13,1 12,3
EV/Sales 0,9 0,8 0,8 0,8

Lönsamheten i den här affären har varit under viss press efter uppdelningen av den gamla B&B Tools-koncernen i dels Bergman & Beving, dels Momentum. Marginaler runt 8 procent har pressats ned under 6 procent. Delvis kanske av strukturella skäl (läs mer i våra tidigare analyser).

Ledningen jobbar på flera fronter för att återställa marginalen. Några exempel:

  • Bredda försäljningskanalerna nu när man är fristående från TOOLS
  • Öka takten i produktutvecklingen i syfte att öka intäkter från egna produkter till 70 procent
  • Gör tilläggsförvärv som kan dra nytta av Bergman & Bevings produktutveckling, säljkår med mera

Idag lämnar koncernen bokslut för sitt räkenskapsåret 2018/2019. Siffrorna i korthet:

År 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning, MKr 3945 3833
Organisk tillväxt -2% i.u.
Rörelsevinst, Mkr 236 217
– varav Bulding Materials, Mkr 88 92
– varav Workplace Safety , Mkr 117 103
– varav Tools & Consumables, Mkr 62 22
Rörelsemarginal 6,0% 5,7%
Vinst per aktie, kr 6,25 5,70
Resultaten för affärsområdena innehåller inte koncernkostnader eller immateriella avskrivningar

Det viktigaste nyckeltalet som vi tittar efter är rörelsemarginalen. Den stiger något under året vilket förstås är positivt. Men förbättringstakten är inte särskilt hög. I senaste kvartalet var marginalen (Ebit) faktiskt oförändrad. Det som framför allt ligger Bergman & Beving i fatet är exponeringen mot byggmaterial i det stora dotterbolaget Essve (spik, skruv, fogmassa, beslag och verktyg). Totalt går cirka 40 procent av intäkterna mot byggmarknaden – som försvagats främst i Sverige. Den organiska tillväxten tyngs av detta med minus 2 procent i fjol och minus 1 procent senaste kvartalet.

I senaste kvartalet slår också de satsningar man gör inom affärsområdet Workplace Safety igenom kostnadsmässigt vilket skivar bort 7 Mkr i resultat jämfört med fjolåret. Detta verkar förvisso vara positiva kostnader för att inreda ny butiksyta i kundledet och produktutveckling. Oddsen är bra att detta på lite sikt leder till ökade intäkter. Workplace Safety växer redan nu skapliga 7 procent som följd av hög sysselsättning i industri och bygg samt ständigt skärpta krav på säkerhet.

En annan temporär negativ effekt är försvagningen av den svenska kronan. Bolaget har en del tillverkning i Taiwan till exempel där dollarbaserat gäller. Ambitionen är dock att ta ut fördyringen mot kund under innevarande år.

Sammantaget markerar det gångna året ett tydligt men ganska litet steg i rätt riktning på vägen mot marginaler på åtminstone 6,5 procent.

Den bild som tar form när vi lyssnar på det ledningen berättar inför det nya räkenskapsåret är att Bergman & Beving ytterligare skruvar upp takten i utvecklingen av sin koncern.

  • Förvärv. Senaste året har fem mindre på totalt 210 Mkr intäkter genomförts. Ledningen anser att skuldsättningen på cirka 1x rörelsevinsten är mycket låg och umgås med tankar på större förvärv. Det är troligen att vänta snarare än exempelvis nya aktieåterköp.
  • Produktutveckling. Investeringarna ökade till 80 Mkr förra året (20) och det flaggas för att ökningen är bestående. Man lägger nämligen mer resurser på produktutveckling. Några exempel – dotterbolaget Cresto har tagit fram en ny fallskyddsprodukt för vindkraftstekniker som bland annat ingår hos Vestas. Numera ska sådana innehålla 200 meter säkerhetslina. Crestos produkt är den lättaste på marknaden, ett viktigt mervärde. Inom hörlurar jobbar dotterbolaget Zekler med ljudkvalitet och bluetooth i nya produkter. För yngre hantverkare räcker det inte längre med att få in radiokanaler i sina skyddslurar.
  • Bredda försäljningskanalerna. Så länge TOOLS-kedjan ingick i koncernen fanns en skepsis från andra återförsäljare mot Bergman & Bevings utbud. Det hänger delvis kvar ännu men håller på att försvinna. Att Bergman & Bevings huvudägare Anders Börjesson nu sålt alla aktier i Momentum (där TOOLS ligger) klipper en av de sista stora kopplingarna mellan företagen. Under 2018/2019 ökade man utbudet hos Beijer. Arbetet går dock inte så fort. Typiskt sett har leverantörerna tvååriga avtal så det är inte gjort i en handvändning att ersätta konkurrenter för Bergman & Beving.

Allt som allt verkar detta vara vettiga saker att jobba med. Vad det kan resultera i marginalmässigt återstår att se. Tyvärr är förutsättningarna kommande år inte jättebra med en svensk byggmarknad som pressas. Även om verksamheten i Norge och affärerna utanför Norden verkar ha bra fart så kompenserar det nog inte för detta.

I vår skiss behåller vi tills vidare ett antagande om 6,5 procent i rörelsemarginal. Den multipel vi använt på EV/Ebit 11 är en premie på cirka 10 procent mot återförsäljare som Swedol eller Momentum. Till den värderingen finns ingen uppsida i aktien i nuläget (se huvudscenario).

Ett större förvärv kan möjligen ändra bilden men annars krävs nog att marginaler på 7 procent eller mer börjar skymta på radarn. Det är, som sagt, inget vi tror på givet hur marknaden ser ut för tillfället.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här