Electra Gruppen: Hög utdelning, eländiga marginaler

Logistik- och hemelektronikföretaget Electra Gruppen har en imponerade vinsthistorik. Konkurrensen i branschen är tuff. Kan smålänningarna få ordning på marginalen igen så ser uppsidan i aktien attraktiv ut. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer på vägen.

Småländska Electra Gruppen (45,20 kr) tillhandahåller logistik- och varuförsörjningslösningar för detaljhandeln i Norden. Utöver det bedriver koncernen verksamhet inom hemelektronik och telekomprodukter genom elektronikkedjorna Audio Video, RingUp och Digitalbutikerna samt genom e-handel.

Electra Gruppen grundades 1949 och noterades på börsen år 2009. Under bolagets 70-åriga historia har koncernen aldrig gått med förlust vilket är imponerande. Kanske är det ett resultat av det småländska affärsmannaskapet. Electra har idag cirka 145 anställda. 2018 omsatte bolaget nästan 1,9 miljarder med ett rörelseresultat om 22,6 Mkr. Börsvärdet är 240 Mkr.

Electra
Börskurs: 45,20 kr
Antal aktier (miljoner): 5,3
Börsvärde: 240 Mkr
Nettoskuld: 34 Mkr
VD Anelli Sjöstedt
Styrelseordförande Peter Elving
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 1 870 1 900 1 900 1 900
– Tillväxt 7,0% 1,6% 0,0% 0,0%
Rörelseresultat 23 25 27 29
– Rörelsemarginal 1,2% 1,3% 1,4% 1,5%
Resultat efter skatt 18 18 20 21
Vinst per aktie 3,44 3,40 3,70 4,00
Utdelning per aktie 3,25 3,25 3,50 3,75
Direktavkastning 7,2% 7,2% 7,7% 8,3%
Avkastning på eget kapital 9% 8% 9% 10%
Operativt kapital/omsättning 12% 11% 11% 11%
Nettoskuld/EBIT 1,5 0,3 0,2 0,0
P/E 13,1 13,3 12,2 11,3
EV/EBIT 12,1 11,1 10,3 9,6
EV/Sales 0,1 0,1 0,1 0,1

Marknaden för hemelektronik präglas av hög konkurrens och marginalbilden är generellt sett låg. Electra är inget undantag. Trots detta har bolaget en lång historik av lönsamhet. Framgången handlar sannolikt om att göra många småsaker rätt och jobba med effektiva processer och bra service. Kort och gott bra företagande.

2018 växte Electra med 7 procent medan rörelsemarginalen föll till 1,2 procent (1,8). Marginalförsämringen beror på den höga konkurrensen i branschen där flera aktörer tar investeringar för att vinna marknadsandelar. Electra Gruppens försäljning inom e-handel uppgår till knappt hälften av koncernens intäkter.

Koncernen är organiserad i två affärsområden, Retail samt Logistik & IT. Electras största affärsområde sett till omsättning är Retail som stod för drygt 65 procent av intäkterna under fjolåret. Affärsområdet innefattar verksamheter inom kedjedrift med ett franchisekoncept samt e-handel och B2B.

Kedjeverksamheten består av ett franchisekoncept där butiksägaren äger och driver sin butik inom något av varumärkena Audio Video, RingUp, Digitalbutikerna och The Image. Electra ansvarar för inköp, distribution, lagerhållning, marknadsföring, IT och utbildning.

Inom delen B2B och E-handel stödjer Electra ett antal externa kedjor, fristående kunder samt några av Sveriges ledande e-handlare med varuförsörjning och logistik.

Det andra affärsbenet, Logistik & IT, hanterar tredjepartslogistik (3PL), bolagets butikdatasystem Smart, samt Electras tjänsteportfölj.

Inom 3PL sköter Electra logistiklösningar och tillhandahåller även e-handelslösningar för dessa uppdrag. Några kunder inom 3PL är Viasat, Halebop, Canal Digital och CDON. Under 2018 avslutades samarbetet med Boxer Sverige till följd av att de har blivit uppköpta av Comhem.

Det egenutvecklade affärs- och butikdatasystem Smart är främst avsett för fackhandelskedjor. Electra hade vid årsskiftet 158 butiker (229) anslutna. En orsak till minskningen är att Electras samarbete med kedjan Djurkompaniet avslutades under 2018. Detta på grund av att kedjan blev uppköpt och migrerade över till det köpandet bolagets system.

2014 lanserade Electra Installationsportalen som är en plattform för installationsservice kopplat till ett produkterbjudande. I dagsläget hanteras ungefär 25 000 installationer via portalens cirka 500 certifierade installatörer runt om i Sverige. Portalen kopplar ihop kunder med installatörer kort och gott en slags förmedlingstjänst där Electra får intäkter baserade på förmedlade uppdrag.

Affärsområden 2018 Electra Retail Electra Logistik & IT
Omsättning 1 218 Mkr 651 Mkr
Tillväxt 0% 23%
Rörelseresultat 18,4 Mkr 4,2 Mkr
Rörelsemarginal 1,5% 0,6%
Resultattillväxt -7% -63%

Försäljningstillväxten under 2018 drevs av koncernens minsta affärsområde Logistik & IT som uppvisade en stark tillväxt jämfört med föregående år. Dock sjönk resultatet för affärsområdet med mer än 50 procent. Det berodde främst på förändrad affärsmix med en större andel av omsättningen från produktförsäljning. Även minskade volymer från systemet Smart bidrog till försämringen.

Marginalbilden är däremot högre inom Retail där tappet var betydligt mindre. Även mixförändring har påverkat marginalen något. Electra tog marknadsandelar inom varuområdena telekom och IT med tappade något inom varuområdet foto jämfört med 2017.

Under 2018 förvärvade Electra Gruppen möbelkedjan EM Home. Bolaget har ett franchisekoncept då de 32 butikerna ägs och drivs av lokala entreprenörer i likhet med Electras befintliga franchiseverksamhet. Under bolagets räkenskapsår 2017/18 omsatte butikerna cirka 600 Mkr i konsumentled. Omsättningen för EM Home uppgick under motsvarande period till 30 Mkr. Att Electra ger sig in i ett nytt segment ger nya tillväxtmöjligheter samtidigt som riskerna ökar.

Fjärde kvartalet är vanligtvis det säsongsmässigt starkaste till följd av Black Friday och julhandeln. 2018 utgjorde fjärde kvartalet 31,5 procent (33,6) av försäljningen.

Electra Gruppens före detta VD tillika nuvarande styrelseledamot och huvudägare, Håkan Lissinger, äger knappt 21 procent av bolaget. Håkan är dessutom son till bolagets grundare Gunnar Lissinger. Styrelseledamoten Alexander Oker-Blom äger 5 procent. I övrigt är insynsägandet i stort sett obefintligt vilket är ett minus.

Electras finansiella mål är en genomsnittlig årlig tillväxt om 10 procent mätt över en femårsperiod. Därutöver siktar bolaget på en soliditet överstigande 25 procent och en rörelsemarginal (Ebit) om minst 3 procent.

Utsikter

I vårt huvudscenario räknar vi konservativt med att Electra växer lite i år och att försäljningen sedan är oförändrad. Däremot tror vi att bolaget kan förbättra marginalen något från nuvarande nivå. Electra jobbar med intern effektivisering och ökat tjänsteinnehåll. Dessutom har bolaget tagit vissa kostnader för att implementera system för nya kunder som torde vara av engångskaraktär. Vi räknar med att Electra når 1,5 procent rörelsemarginal 2021. Osäkerhetsfaktorn är dock ganska hög med tanke på den fallande trenden sista åren.

Många aktörer i branschen har svårt att utvinna några högre marginalnivåer. Det gäller även Electra. Vi imponeras dock av bolagets uthålliga vinsthistorik. Detta är en verksamhet som enligt vår mening inte skall värderas särskilt högt. En multipel om 8 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på cirka 10 procent. På nuvarande kurs är direktavkastningen 7,8 procent.

I det pessimistiska scenariot räknar vi med att bolaget tappar marknadsandelar och att marginalen pressas ytterligare.

Om det vill sig väl (optimistiskt scenario) så fortsätter Electra att växa. Vi räknar även med att rörelsemarginalmålet om 3 procent kan vara inom räckhåll. Då finns bra uppsida i aktien.

Börsplus slutsats

Electra Gruppen har en imponerande vinsthistorik. Marginalutvecklingen är däremot ingen rolig läsning. Även om vi antar att marginalen vänder upp något så är uppsidan i aktien inte särskilt stor i huvudscenariot. Vi förhåller oss för tillfället neutrala.

Electra Gruppen tio största ägare Andel
Håkan Lissinger 20,92%
Catella Fonder 11,08%
Theodor Jeansson 10,58%
Avanza Pension 8,77%
Alexander Oker-Blom 5,00%
Johanna Lissinger Peitz 4,61%
Malin Lissinger Browall 4,61%
Spiltan Fonder 4,60%
Nordnet Pensionsförsäkring 0,94%
B.A.D Hemelektronik & Vitvaror AB 0,88%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.