Exalt – IT-säkerhet ska lyfta minikonsulten

På Spotlight finns ett av de minsta noterade konsultbolagen, Exalt med 40 Mkr i omsättning. Lönsamheten är det inget fel på men nog skulle de behöva kvala upp storleksmässigt ett snäpp eller två. Nu satsar man hårdare på IT-säkerhet.
Tele2 arena i Stockholm där Exalt varit involverade med att installera nätverk. Foto: Sören Andersson
Exalt
Börskurs: 0,66 kr Antal aktier: 54,1 m
Börsvärde: 36 Mkr Nettoskuld: 3 Mkr
VD: Fredrik Armandt Ordförande: Karin Elisabeth Sten

Exalt (0,66 kr) är ett tjänstebolag och helhetsleverantör av säkra datakommunikationslösningar. Bolaget sköter design, installation och löpande drift av nätverk för bland annat kontor och offentliga miljöer. Affären bedrivs i två affärsområden, ”IT-infrastruktur” och ”Säker kommunikation”.

Exalt har ca 30 anställda och har en mix av kunder inom både privat och offentlig sektor. Bland kunderna lyfter bolaget till exempel fram AT&T, Telenor och Tele2. Exalt är noterat sedan 2005 och handlas på Spotlight. Bolaget har sitt kontor i Sundbyberg.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 39 39 40 42
 – Tillväxt +0,8% 0,0% +3,0% +5,0%
Rörelseresultat 1 4 4 5
 – Rörelsemarginal 2,9% 10,8% 10,0% 12,0%
Resultat efter skatt 1 4 4 5
Vinst per aktie 0,01 0,07 0,07 0,09
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 3% 16% 14% 16%
Avkastning på operativt kapital 18% 34% 37% 55%
Nettoskuld/EBIT 6,1 0,5 -0,9 -2,0
P/E 51,6 9,4 9,4 7,3
EV/EBIT 33,6 9,1 9,5 7,6
EV/Sales 1,0 1,0 1,0 0,9
Kommentar: EBITA är det resultatmått vi anser lämpligast att använda då bolaget gör stora goodwillavskrivningar från tidigare förvärv. 2019 var EBITA-marginalen 8,9%. Vi räknar med 0% skatt under perioden då bolaget har stora förlustavdrag.

HISTORISK OCH NUVARANDE LÖNSAMHET

Sedan vi tittade på bolaget för två år sedan verkar det inte ha hänt så mycket. Exalt har fortfarande ett börsvärde och omsättning kring 40 Mkr och ca 30 anställda.

De senaste 12 månaderna har Exalt haft intäkter på 39,2 Mkr och ett rörelseresultat exklusive goodwill-avskrivningar på 4,6 Mkr. Detta kan översättas till en Ebita-marginal på 11,6%. Ebita är det resultatmått vi anser lämpligast att använda då bolaget gör stora goodwill-avskrivningar från tidigare förvärv. I snitt har Ebita-marginalen varit 9,7% över de senaste 10 kvartalen.

Marginalen är bra. Har man som IT-konsult en marginal kring 10% så får man vara nöjd. Omsättningen per anställd ligger på ca 1,25 Mkr vilket också är högt. Bolaget har idag en nettoskuld på 2,7 Mkr.

Pandemin har inte påverkat bolaget nämnvärt. Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 27,5 Mkr (27,6). Inom installationstjänster i affärsområdet IT-infrastruktur märkte man till en början av en viss återhållsamhet bland bolagets kunder. Under andra kvartalet såg bolaget däremot en ökad efterfrågan på installationstjänster igen, då många kunder passade på att utföra arbeten med nätverken eftersom relativt få anställda var på kontoret.

SATSAR PÅ SÄKERHET

Säker kommunikation har blivit viktigare i och med att fler arbetar hemifrån och att man hemifrån inte är lika skyddad som genom företagets nätverk. Här hjälper Exalt till med bland annat VPN-lösningar, klientskydd och trendrapporter över antalet hot och attacker. Inom säker kommunikation ser man också stora framtida möjligheter. IoT (Internet of Things), uppkopplade fordon och nästa generations mobilnät är exempel på områden som kommer kräva säkra och effektiva nätverk. Samtidigt kommer komplexiteten i systemen öka och fler kunder bedöms behöva experthjälp med löpande drift.

Arbete pågår med att utveckla nya tjänster och affärsområden för att komplettera den befintliga verksamheten.

  • Man satsar på nya leverantörssammarbeten inom IT-säkerhet (Cyber Security). Samarbeten med Fortinet (brandväggar) och Arista har relativt nyligen inletts. Målsättningen är att ha ett färdigt erbjudande med produkter och tjänster klart under fjärde kvartalet.
  • Som ett led i utvecklingen bygger man också upp en starkare säljavdelning. Bland annat har en ny säljchef rekryterats. En ny VD, Matti Vänskä, ska också börja under första kvartalet nästa år.

Det är bra förändringar för det verkar behövas någon ”trigger” för att ta bolaget till nästa nivå.

Affärsvärldens bild är att det finns två problempunkter i Exalt:

  • Litenheten
  • Dåligt insiderägande

Tillväxt är det viktiga för Exalt då bolaget är i minsta laget. Någon typ av strukturaffär vore bra. Generellt så är små företag beroende av såväl enskilda kunder som enskilda anställda. Vi har ingen direkt kunskap om hur det ser ut för Exalt men antar att det är samma här. De redovisar inte vilken eller vilka kunder som står för störst del av omsättningen.

Vi ser positivt på satsningen inom IT-säkerhet, nya leverantörssamarbeten och nyanställningar. Möjligtvis kommer det bli svårt att rekrytera kompetent personal inom IT-säkerhet då det är en eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden.

Ca 20–30% av kunderna tecknar idag löpande driftsavtal. Kanske finns här också möjlighet att växa i och med mer komplexitet i systemen.

I mindre bolag ser vi gärna att ledningen äger en stor del. I Exalts fall så äger ledningen bara kring 5,5%. Tf VD Fredrik Armandt äger aktier för ca 0,4 Mkr. Tidigare VD:n Mikael Hjälm, numera ansvarig för affärsområdet IT-infrastruktur, äger aktier för ca 0,6 Mkr. Största ägare är istället Johan Stenman, med bakgrund från Kinnevik, med knappt 28% av kapital och röster. Vid lågt personalägande finns alltid en risk att incitamenten är för dåliga.

AFFÄRSVÄRLDENS HUVUDSCENARIO

I vårt huvudscenario räknar vi med en nolltillväxt i år, 3% för nästa år och 5% för normalåret 2022. Hittills i år har man nått en Ebita-marginal på 10,8% och vi räknar med det för året. Vi skissar på en något lägre Ebita-marginal på 10% för nästa år. Kostnaderna för marknadsföring och personal bör öka i och med satsningen inom IT-säkerhet. För 2022 antar vi en marginal på 12%. Vidare skissar vi på att aktien får en minikonsult-värdering på EV/Ebit 7.

Detta är antaganden som tillsammans ger en avkastningspotential på knappt 29% i aktien.

SLUTSATS

Uppsidan i vårt huvudscenario är knappt 29%. Vi räknar med en modest tillväxt och att bolagets goda marginal förbättras ytterligare något. I ett optimistiskt scenario får bolaget fart på tillväxten, kanske genom satsningen på IT-säkerhet. Vinsten ökar samtidigt som värderingen blir lite högre. Då ser vi en uppsida på 83%. I ett pessimistiskt scenario harvar bolaget på utan att växa och den fina lönsamheten faller något. Vi ser då en nedsida på 32%.

Exalt ser billigt ut men bolaget är samtidigt i minsta laget och handeln och likviditeten i aktien är låg. Vi landar i ett neutralt råd för Exalt men följer bolaget som skulle kunna bära på ett frö till något bra. Det har vi dock sagt tidigare också.

Tio största ägare i Exalt Värde (Mkr) Kapital Röster
Johan Stenman 10 27,9% 27,9%
Nordnet Pensionsförsäkring 3 8,8% 8,8%
Jan Söderberg 3 7,2% 7,2%
Avanza Pension 2 4,7% 4,7%
Bo Baltius 1 3,1% 3,1%
Lars Bergkvist 1 2,0% 2,0%
Mikael Hjälm 1 1,8% 1,8%
Mattias Karlsson 1 1,8% 1,8%
Hans Fäldt 1 1,7% 1,7%
Anders Håkan Axne 1 1,7% 1,7%
Källa: Holdings