Infracom växlar upp med notering

Affärsidé är att äga, utveckla och driva molnbaserad IT-infrastruktur.

Infracom har 4 affärsområden:

  • Molnbaserad telefoni: Molnbaserade telefonitjänster erbjuds genom den egenutvecklade plattformen – Unified 2.0. Med Unified kan kunden anpassa telefonin till olika orter, resande säljare osv. Står för 63% av intäkterna.
  • Datakommunikation och Internetaccesser: Här erbjuder Infracom infrastruktur för internet via fiber och punkt till punkt kommunikation.
  • Molnbaserad IT-drift: Erbjuder kunder inloggning och styrning genom en webbportal. Här finns Mail, Webbotell, Domän osv.
  • Hosting och datacenter: Infracom har tre datahallar som man erbjuder infrastruktur för servrar och datahantering med.

Affärsområden drivs i 3 dotterbolag: Weblink IP Phone Ab, PIN Sweden AB och Internet.se Svenska AB.

Infracom jobbar mycket internt med korsförsäljningen. Köper man något av ett dotterbolag ska man också erbjuda tjänster från ett annat Samtliga bolag har bred kundbas och repetitiva avtalsintäkter, kundavtal sträcker sig oftast över flera år. 99% av intäkterna utgörs av repetitiva avtalsintäkter.

Försäljningen sker idag både till slutkund och via partners. Nu övergår man mer och mer till partners som erbjuder tjänsterna via white-label alltså att de säljer Infracoms produkter och tjänster i eget namn.

Bolagets finansiella mål att växa med 15-20%, bibehålla en EBITDA-marginal om 15-20% och ha en soliditet om minst 30%.

Emissionbelopp: 22,4 MSEK

Teckningskurs: 6,4 kr/aktie

Teckningsperiod: 20 november – 5 december 2017.

Värdering: 144 miljoner kronor (pre-money)

Fakta om artikeln:

Denna artikel är sponsrat innehåll framtaget av externa skribenter inom ramen för SvD Börsplus partnerskap med Aktietorget. Vid frågor om innehållet, kontakta:

media@finwire.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.