Spactvå/Invoicery: Lönsam giggekonomi

Förvärvsbolaget Spactvå noterades i december. Det tog inte mer än ett par veckor innan man hittat en verksamhet att köpa – Invoicery som äger giggplattformen Frilans Finans. Det ser ut som ett bra köp.
Spactvå/Invoicery: Lönsam giggekonomi - 391582-Kurir-shoot_Highres_24-scaled-2d473c-original-1621598487
Invoicery Business agerar som mellanhand mellan matleveranstjänsten Wolts svenska verksamhet och dess giggarbetare.
Spactvå/Invoicery
Börskurs: 5,32 Antal aktier: 29,0 m (efter samgåendet)
Börsvärde: 155 miljoner Nettokassa: 58 miljoner (efter samgåendet)
VD: Marcus Bonsib Ordförande: Luca di Stefano

Spactvå (5,32 kr) kommer inom kort att förvärva Invoicery International. Efter att förvärvet blivit klart ska det sammanslagna bolaget heta Invoicery Group. VD blir Invoicerys nuvarande VD Stephen Schad.

Förvärvet sker till en värdering om 150 Mkr. Spactvå betalar med sin kassa (20 Mkr) och knappt 24 miljoner nytryckta aktier. Det motsvarar drygt 80% av det sammanslagna bolaget. Invoicery handlas på Pepins och budet motsvarade en premie på 30%.

Invoicery startades 1999 av Stephen Schad som fortfarande är VD. Han kommer efter samgåendet äga 64% av bolaget.

Affärsvärldens huvudscenario 2021 2022E 2023E 2024E
Omsättning 1 443 1650 1782 1925
 – Tillväxt +14% +8% +8%
Rörelseresultat 17 21 25 29
 – Rörelsemarginal 1,2% 1,3% 1,4% 1,5%
Resultat efter skatt 14 16 19 23
Vinst per aktie E.m. 0,56 0,67 0,79
P/E E.m. 9,4 7,9 6,7
EV/EBIT E.m. 3,9 2,4 1,2
EV/Sales E.m. < 0,1 < 0,1 < 0,1

Invoicery har två affärsområden, Egenanställning och Work Force Management. Affärsområdet Egenanställning dominerar med knappt 90% av omsättningen.

Invoicerys erbjudande inom Egenanställning går ut på att möjliggöra för personer att ta frilansuppdrag utan att behöva ha ett eget företag. Bolagets varumärke för den svenska egenanställningsverksamheten är Frilans Finans. Personer som är anslutna till Frilans Finans kan å bolagets räkning ta på sig uppdrag från externa uppdragsgivare. Sedan anställer Frilans Finans personen på tidsbegränsad basis. Den egenanställde får sedan ut det slutkunden betalat för uppdraget minus sociala avgifter och Frilans Finans marginal som lön. Bolaget har av kommersiella skäl inte gått ut med exakt vad marginal ligger på. Vi har sett saker som tyder på att den ligger runt 6%.

Här är en länk till en reklamfilm från Frilans Finans som beskriver hur egenanställning funkar.

Fenomenet egenanställning ogillas av fackföreningar och är i viss mån kontroversiellt. Vi tror dock att risken för att man politiskt kommer att gå in och motarbeta egenanställning är liten.

I grafiken nedan visas fördelningen mellan Invoicery egenanställdas yrkeskategorier.

Inom affärsområdet Egenanställning är det den egenanställde som hittar uppdragen. Inom det andra affärsområdet, Work Force Management, är det istället uppdragsgivaren som erbjuder den egenanställde uppdrag. Work Force Management fungerar alltså som ett slags alternativ till bemanningsbolag fast med för arbetsgivaren ännu större flexibilitet. Största kunden inom segmentet är matleveranstjänsten Wolt.

VAD BLIR LÖNSAMHETEN PÅ SIKT?

Vid en första anblick framstår lönsamheten som lövtunn. Förra året var rörelsemarginalen 1,2%. Detta beror dock på att omsättningen ser enorm ut då man slussar pengar från uppdragsgivarna till de egenanställda.

Invoicery har varit lönsamt nästan varje år sedan starten. Enda undantaget på senare tid är 2020 då covid påverkade starkt.

Bolaget har huvudsakligen byggts upp genom finansiering av egna vinstmedel. På så sätt har grundaren Stephen Schad lyckats behålla 80% av bolaget fram tills idag.

Bolaget har digitaliserat en stor del av sina processer med en egenutvecklad mjukvaruplattform. Affärsmodellen medger därmed stor skalbarhet. Bolaget förutspår att de fasta kostnaderna som uppgår till cirka 45-50 Mkr per år inte kommer öka i någon väsentlig omfattning under 2023. Merparten av tillväxten i bolagets marginal (cirka 6% av omsättningen) borde därmed trilla ned till rörelseresultatet.

Vi räknar med att rörelsemarginalen når 1,5% 2024.

Bolaget betalar ut löner 5 dagar efter slutfört uppdrag men själva får betalt efter 30 dagar. Det verkar dock som att detta vägs upp av att man betalar in moms och sociala avgifter till Skatteverket efter ännu längre tid. Kassaflödet verkar hur som helst inte vara ett problem för Invoicery .

UTLANDSSATSNINGEN

90% av bolagets omsättning kommer från den svenska marknaden. Resterande intäkter kommer från bolagets satsningar i Danmark, Finland, Frankrike och Norge. Bolagets utländska verksamhet är i dagsläget olönsam.

Invoicery jobbar med att anpassa sin plattform för att den ska kunna fungera i hela EU. Att kunna erbjuda en lösning för många länder samtidigt ska vara något som många potentiella kunder inom Work Force Management efterfrågar.

På sikt är det tänkbart att bolagen inom sektorn köper upp varandra för att uppnå geografisk räckvidd.

I Sverige har Invoicery huvudsakligen två konkurrenter: Cool Company och Gigger. Gigger ägs av Spotlight-noterade Syncro. Cool Company omsatte förra året 557 Mkr och gjorde en förlust på -9Mkr. Gigger omsatte 78 Mkr och gjorde en förlust på -3Mkr.

HUVUDSCENARIO

Vi har baserat vårt huvudscenario på följande antaganden:

  • Tillväxt – Bolagets finansiella mål är att växa med över 15% per år. Detta har uppnåtts varje år sedan 2017 förutom 2020 då man drabbades ganska hårt av pandemin. Vi räknar med att kommande år med lågkonjunktur blir tuffare och att tillväxten landar på 8% per år inom vår prognoshorisont.
  • Lönsamhet – Affärsmodellen medger god skalbarhet. Vi räknar i vårt huvudscenario med att lönsamheten når 1,5% 2024.
  • Värdering – Företaget har mycket låg värdering inklusive nettokassa men vi är inte helt säkra på om Invoicery kan expandera lika kapitalsnålt framöver. Här används P/E-tal och vi tycker att P/E 10 är en rimlig värdering för ett snabbväxande bolag som Invoicery.

SLUTSATS

Att bolaget byggts helt med egengenererade medel ser vi som en stor bedrift och antyder att det bakom företaget står en skicklig entreprenör. Vi tycker även att skalbarheten i affärsmodellen är lockande.

Med en P/E-värdering om 8x på nästa års vinst är värderingen inte heller särskilt utmanande. Om lönsamheten däremot skulle återgå till de historiska lägre nivåerna är däremot nedsidan sannolikt stor.

Vi tror dock att Invoicery kommer att kunna behålla den här lönsamhetsnivån även om det sannolikt blir tuffare att växa lågkonjunktursåret 2023. Sammantaget landar vi i ett köpråd för Invoicery.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser

Annons från Absolicon