Tikspac: Ny huvudägare med unket rykte

I första kvartalet syntes inga större spår av viruskrisen. Kommande kvartal blir däremot tuffare för Tikspac. Den stora saken är däremot bolagets nya huvudägare som sätter aktien i en helt ny dager.
Vid Tikspacs stationer kan man hämta tomma hundpåsar och sen slänga dem efter att hunden uträttat sina behov. Detta är kostnadsfritt för hundägaren.
Tikspac *
Börskurs: 2,74 kr Antal aktier: 11,0 m
Börsvärde: 30 Mkr Nettokassa: 9 Mkr
tf VD: Johan Nilsson Styrelseordförande: Pelle Hjortblad (Avgick 200601)

Tikspac (2,74 kr) utvecklar, tillverkar och säljer produkter för att förbättra miljön. Bolaget är nog mest kända för sitt koncept kring hundpåsar. Konkret placerar bolaget ut så kallade TiksPac-stationer. Vid dessa kan privatpersoner hämta tomma påsar kostnadsfritt och sen slänga dem efter att hunden uträttat sina behov. Stationerna sköts av kommunen eller av fastighetsskötare beroende på avtal.

Konceptet bidrar till en renare närmiljö och finansieras av företag som mot en avgift erhåller en medieplats på stationen.

Tikspac har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och England. Bolaget har avtal med över 370 kommuner, över 5000 sponsorkunder och 8000 enheter i bruk. Huvudkontoret ligger i Falkenberg.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 32 24 26 28
 – Tillväxt 10,2% -26,0% +10,0% +10,0%
Rörelseresultat 5 0 2 3
 – Rörelsemarginal 15,3% 2,0% 7,0% 12,0%
Resultat efter skatt 4 0 1 3
Vinst per aktie 0,34 0,03 0,13 0,24
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,06 0,10
Direktavkastning 0,0% 0,0% 2,2% 3,6%
Avkastning på eget kapital 15% 2% 6% 10%
Operativt kapital/omsättning 44% 45% 45% 45%
Nettoskuld/EBIT -2,1 -28,7 -7,7 -4,3
P/E 8,2 91,3 21,1 11,4
EV/EBIT 4,3 44,1 11,4 6,1
EV/Sales 0,7 0,9 0,8 0,7

Omsättningen på årsbasis är omkring 30 Mkr. Ifjol ökade försäljningen med 10 procent till 31,4 Mkr. Bruttomarginalen, alltså exklusive kostnader för handelsvaror uppgår till cirka 80 procent. Rörelsemarginalen under 2019 landade på 15 procent.

Tikspac hade tidigare brutet räkenskapsår men har från och med 2019 ett räkenskapsår som överensstämmer med kalenderår. Omsättningen och rörelsemarginalen under 2018 omräknat till kalenderår var 28,5 Mkr respektive 13,3 procent jämförelsevis.

Tikspac  Q1 2020 Q1 2019
Omsättning 5,5 Mkr 6,4 Mkr
Tillväxt -14% 13%
Antal sålda platser 539 st 510 st
Rörelseresultat -0,61 Mkr 0,28 Mkr
Rörelsemarginal -11,0% 4,4%
Orderstock 2,8 Mkr 2,7 Mkr

I första kvartalet 2020 minskade omsättningen med 14 procent mot föregående år. Verksamheten har enbart påverkats i mindre omfattning av viruskrisen i första kvartalet. Detta eftersom de mesta leveranserna såldes innan utbrottet i Sverige. Under kvartalet såldes 539 st platser (510).

Ledningen i Tikspac menar att det är mindre relevant att jämföra omsättningen mot föregående år. De menar jämförelsen bör ske mot första kvartalet 2018 då Tikspacs kontrakt med kommunerna löper på 24 månader. Vi noterar samtidigt att motsvarande skrivning kring jämförelsetalen inte fanns under första kvartalet i fjol då omsättningen steg med 13 procent.

Orderstocken vid utgången av första kvartalet var i nivå med utvecklingen förra året. Ledningen framhäver att Tikspac under andra kvartalet kan ”avvakta försäljningen till några kommuner för att bättre utnyttja försäljningspotentialen i projekten när länderna och kommunerna öppnar upp igen.”

Det finns således en risk att omsättningen kommer påverkas negativt kommande kvartal. Många företag kanske väljer att avstå sådana här typ av projekt för att minska kostnadsmassan till följd av viruskrisen.

Tikspac har under de senaste åren utvecklat fler koncept kring en renare miljö. Dessa finns att läsa om mer i detalj i faktarutan här intill. Där finns också videos som förklarar koncepten.

Tikspac koncept

Tikspac arbetat med flera olika koncept för att bidra till en renare miljö. Så här beskriver bolaget själva dessa koncept.

TiksPac arbetar med flera olika koncept för att bidra till en renare miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga skräp- och hundpåsar.

CSR för kommuner: – Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med
miljövänliga hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: – Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag,
affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.

SKRÄPPLOCKARSTATIONER: – Bolagets nyaste koncept som syftar till att uppmuntra människor att plocka upp skräp. Stationerna har riktade Nudgar (budskap) för olika platser och tillhandahåller miljövänliga skräppåsar.

Vi skissar på att omsättningen under 2020 minskar med cirka 25 procent och att rörelsemarginalen håller sig strax över nollstrecket. Åren därefter räknar vi med att försäljningen återhämtar sig. Bland annat drivet av ökat intresse kring miljö och nedskräpning. En rörelsemarginal på drygt 10 procent bör inte vara orimligt. Använder vi en multipel på 6 gånger rörelsevinsten (Ev/Ebit) finns en uppsida på cirka 20 procent på radarn. Vid utgången av första kvartalet hade Tikspac en nettokassa på drygt 9 Mkr.

I slutet på 2019 meddelade Stefan Arvidsson att han lämnar VD-posten. Därefter utsågs Daniel Thelaus till ny VD. Thelaus blev dock inte långvarig och lämnade sin roll som VD i slutet på februari på grund av personliga skäl. Tillförordnad VD är nu Johan Nilsson som även är ekonomichef på Tikspac.

De senaste dagarna har varit turbulenta för Tikspac. I måndags meddelade Tikspacs tidigare huvudägare Lars Åke Södergren att han sålt sina aktier i bolaget. Anledningen till försäljningen uppger Södergren är hans ålder (70 år). Det är inte så dramatiskt.

Den som köpte Södergrens aktier är Dejan Shabacker, tidigare dömd för ekobrott. Shabacker är numera största ägare i Tikspac med 22 procent av aktierna. Efter beskedet meddelade Tikspacs styrelseordförande Pelle Hjortblad att han lämnar rollen på egen begäran.

”Jag har just registrerat min avgång ur styrelsen på Tikspac AB, på egen begäran. Jag lämnar därmed omedelbart min roll som styrelsens ordförande. Mitt skäl till denna
avgång är att jag förstått att en förestående, idag av den nya ägaren påkallad, extra
bolagsstämma den 18 juni har för avsikt att välja ny styrelseordförande vid
extrastämman. ” Uppger Pelle Hjortblad i ett pressmeddelande.

En central fråga är hur man ska se på Tikspac och bolagets nya huvudägare Dejan Shabacker. Shabacker dömdes 2014 för grovt svindleri och grovt insiderbrott till två års fängelse samt näringsförbud i fem år i samband med den så kallade Cefourhärvan.

I korthet handlade det om att ett påstått bud på bolaget Cefour 2013. Där Shabacker bland annat dömdes för att ha handlat aktier på insiderinformation. Den som är mer intresserad om detta fall kan med fördel lyssna på Rättegångspoddens avsnitt som finns länkat här. 20 minuter in i avsnittet berättas om Shabackers bakgrund.

Hovrättens dom finns att läsa här. Att Shabacker nu är största ägare i Tikspac riskerar att skada förtroendet för bolaget kraftigt. Tikspac är beroende av långsiktigt förtroende från kunder och leverantörer.

I går, måndag, när denna nyhet presenterades sjönk aktien 20 procent på beskedet. Spotlight, där Tikspac är listat, har också valt att observationsnotera bolaget. Detta skapar stor osäkerhet kring bolaget.

Sammanfattningsvis har Tikspac en affärsidé som ligger i tiden med fokus på miljö och nedskräpning. Bolaget har också bevisat att det går att tjäna bra med pengar och en rörelsemarginal kring 15 procent de senaste åren. Rent operativt finns osäkerhet kring hur coronakrisen påverkar bolaget.

Återvänder bolaget till tillväxt och kan prestera en marginal i linje med tidigare så finns en hygglig uppsida i aktien.

Tikspacs huvudägare Dejan Shabacker är tidigare dömd till fängelse för grovt svindleri och grovt insiderbrott. Det ser vi som olämpligt och ett stort minus. På de grunderna ser vi ingen anledning att äga aktien. Aktien är på pappret inte dyr. Men andra stora risker motiverar ett säljråd.

Tikspac tio största ägare Värde (Mkr) Andel
Dejan Shabacker 7,70 22,7%
Avanza Pension 6,43 19,0%
Christer Jönsson 3,38 9,98%
Jan Karlander 1,77 5,23%
Fredrik Grevelius 1,29 3,82%
Niklas Jönsson 1,23 3,64%
Britt Jönsson 1,23 3,64%
Martin Gorne 0,87 2,57%
Bo Södergren 0,57 1,69%
Torbjörn Sahlén 0,39 1,14%
Källa: Holdings