Underskattad prenumerationsaffär

Mediekoncernen Everysport påverkades av inställda sportevenemang i våras. 2021 ser ut att bli ett betydelsefullt sportår med både OS och Europamästerskap i fotboll. Samtidigt växer bolagets prenumerationsaffär fint.
Everysports sajt EliteProspects är en databas med statistik kring hockeyspelare, tränare och lag. EliteProspect har över 1 miljon unika besökare i veckan.
Everysport Media Group
Börskurs: 13,10 kr Antal aktier: 4,5 m
Börsvärde: 60 Mkr Nettokassa: 2 Mkr
VD: Hannes Andersson Ordförande: Paul Fischbein

Everysport Media Group (13,10 kr) är en mediekoncern som bland annat driver sportsajter inom fotboll, ishockey, trav och padel.

Bolaget är organiserat i två segment, Content respektive Media. Inom Content levererar bolaget resultatdata, speltips och sportnyheter. Inom Media drivs sajter som exempelvis EliteProspects, SvenskaFans, FotbollDirekt, HockeySverige och Travtjänsten. Dessa sajter har drygt 2 miljoner unika besökare varje vecka. Kunder är spelbolag, svenska mediahus, idrottsförbund och konsumenter. Cirka 70% av intäkterna kommer från B2B och resterande 30% från den växande konsumentaffären.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ungefär 90 anställda, motsvarande cirka 66 heltidsanställda. Vi har skrivit en del om Everysport tidigare, sök i analysarkivet.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 90 80 90 96
 – Tillväxt +0,9% -11,4% +13,0% +6,0%
Rörelseresultat 7 1 7 9
 – Rörelsemarginal 8,0% 1,0% 8,0% 9,0%
Resultat efter skatt 6 1 6 7
Vinst per aktie 1,40 0,12 1,23 1,48
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 48% 4% 25% 23%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT 0,0 1,6 -0,7 -1,3
P/E 9,4 109,2 10,7 8,9
EV/EBIT 8,0 72,3 8,0 6,7
EV/Sales 0,6 0,7 0,6 0,6
Kommentar: Rörelseresultatet enligt IFRS under hela perioden.

Everysport påverkades en hel del av uppskjutna och inställda idrottsevenemang i våras. I första och andra kvartalet föll omsättningen med 12 respektive 23%. I takt med att sportligorna runt om i världen startat igen så har omsättningen stigit. I det tredje kvartalet var tappet 5% mot föregående år men omsättningen ökade däremot med 12% jämfört med andra kvartalet i år.

Andelen fasta kostnader är relativt hög vilket påverkar marginalen. Vid ökade volymer finns å andra sidan även potential till snabbt stigande marginaler. Everysport permitterade en del personal i andra kvartalet. Men från och med mitten av juni (då fotbollsallsvenskan startade) har all ordinarie personal arbetat som vanligt igen. Everysport mottog med andra ord inga stöd under årets tredje kvartal.

Business-to-Business affären (B2B) står för merparten av bolagets intäkter idag. Det handlar dels om att Everysport säljer annonser men även om att producera innehåll på olika plattformar.

Annonsaffären har påverkats negativt under året på grund av avvaktande annonsörer då sportevenemang inte har kunnat arrangerats i samma utsträckning som innan viruskrisen slog till. Exempelvis är det fortsatt i princip ingen publik på plats vid matcherna. Det är också en faktor som påverkar.

Statistik från Sveriges Mediebyråer visar att medieinvesteringarna i Sverige minskat med 21% under årets första tio månader jämfört med fjolåret. Det minsta procentuella tappet är inom Online video och sociala medier som enbart är ned 4,1% samt 3,5% mot 2019. Kategorin för bioreklam har minskat med hela 75% och kategorin ”Dagspress kväll” har minskat med 48%. I oktober månad var de totala medieinvesteringarna enligt Sveriges Mediebyråer ned drygt 13% jämfört med förra året. Investeringarna börjat alltså öka något igen.

I slutet av september lanserade Everysport sajten PadelDirekt.se. Sporten, som är en blandning mellan tennis och squash, har vuxit snabbt i Sverige de senaste åren. Bolaget Matchi som är ledande på bokningssystem för padel har över 1200 padelbanor tillgängliga i sin plattform. På PadelDirekt finns allt från nyhetsbevakning till reportage, videoinnehåll från svenska och internationella tävlingar, samt instruktionsvideos och träningstips.

PadelDirekt har lanserats på samma tekniska plattform som bolagets andra sajter FotbollDirekt, Hockeysverige och InnebandyMagazinet. Det är en stor fördel enligt Everysports VD Hannes Andersson. Besökarna kan nämligen ha samma inloggningsuppgifter på olika sajter inom Everysport-koncernen.

Nyligen lanserade Everysport även en ny app för plattformen SvenskaFans. Appen sägs vara en viktig del i satsningen på att utveckla SvenskaFans vidare.

En viktig tillgång för Everysport är bolagets sajt EliteProspects, som grundades 1999 i Sverige. Det är en slags databas med statistik över hockeyspelare, tränare och lag. Som ett slags ”Wikipedia” fast för Hockeyspelare. EliteProspects har över 1 miljon unika besökare i veckan. I samband med NHL-draften i oktober slog sajten nytt rekord i antalet besökare. EliteProspects hade nära 1,5 miljoner unika besökare och 14 miljoner sidvisningar.

För cirka 2 år sedan lanserade Everysport en premiumtjänst som riktar sig till konsumenter. EliteProspects har över 80 000 gratismedlemmar. Prenumerantstocken har vuxit stadigt kvartal för kvartal sedan lansering. Vid utgången av det tredje kvartalet hade Everysport över 7500 stycken betalande prenumeranter. Intäkten per prenumerant är cirka 90 kronor i månaden. Kunder som lämnar tjänsten på branschspråk – churn, har minskat från 8-10% ifjol till cirka 7%. Det är upplever vi som konkurrenskraftigt. Årstakten för prenumerationsintäkterna uppgår till drygt 8 Mkr för närvarande.

Fokus framöver för Everysport är att lansera nya tilläggstjänster som skall konvertera till nya kunder. Målgruppen består av allt från fans, aktiva spelare, tränare, scouter till klubbar och media. I relation till nuvarande prenumerantstock så finns borde det finnas bra potential till att växa abonnemangsaffären. I USA finns exempelvis 600 000 registrerade Hockeyspelare.

Sedan vi skrev om Everysport ifjol har bolaget förbättrat bland annat redovisningen på en rad punkter.

  • Redovisar intäktsfördelning på segment (B2B och B2C).
  • Redovisar antalet prenumeranter för premiumaffären.
  • Övergått till IFRS-redovisning från tidigare K3. Ebit-resultatet har redovisningsmässigt ökat då Everysport inte längre skriver av goodwill utan gör istället årlig nedskrivningsprövning (så kallad impairment test).
  • Gjort en omvänd splitt av aktien (25 aktier har lagts samman till 1).

Tidigare i veckan meddelade Everysport att bolaget slutit avtal om likviditetsgaranti i aktien. Handeln i aktien är för tillfället blygsam.

Affärsvärldens huvudscenario

  • Tillväxt. I samband med Q3-rapporten flaggade Everysport för att såväl omsättning som rörelseresultat väntas stärkas under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet i år. Vi räknar med en omsättning på 80 Mkr i år. Vår utgångspunkt är att både EM i fotboll och OS kan arrangeras enligt plan 2021. Evenemangen blev uppskjutna på grund av Covid-19. Vi räknar med 13% tillväxt 2021 och 6% året därpå till följd av fortsatt god utveckling från prenumerationsaffären.
  • Marginal. Everysport har inget uttalat rörelsemarginamål. 2019 mäktade de med 8% på Ebit-nivå (enligt nuvarande redovisningsprincip IFRS). Vi räknar med 9% på sikt. Kanske är det konservativt. Marginalen är avhängig hur mycket Everysport väljer att satsa på tillväxt.
  • Värdering. Everysport värderas till 8 gånger rörelsevinsten för 2019. Resultatet under 2020 är som sagt mycket påverkat av corona. Använder vi oss av en multipel på 8 gånger rörelsevinsten framöver finns en uppsida på cirka 35%. Annonsaffären är relativt osäker och motiverar en låg multipel. Allt eftersom prenumerationsaffären utgör en större andel av den totala omsättningen så är det inte orimligt att Everysport kommer värderas högre än så (se optimistiskt scenario). Nedsidan i det pessimistiska scenariot är också betydande.

Everysport framstår som ett välskött småbolag med goda möjligheter att öka intäkterna inom prenumerationsaffären under kommande år. VD Hannes Andersson framhäver att bolaget ser möjligheter att växa via förvärv. Att uppvisa tillväxt under lönsamhet verkar stå högt upp på agendan. Det är positivt.

Annonsaffären är relativt osäker på kort sikt. Samtidigt är intresset för idrott växande och en viktig del för både Sverige och länder runt om i världen. Vi gillar satsningen på prenumerationsaffären som kommer leda till mer stabilitet över tid. Potentialen för EliteProspects verkar stor och kanske missbedömer aktiemarknaden varumärket och tillväxtmöjligheterna.

Likviditeten i aktien är urusel. Det skall man vara medveten om. Risken är också att andra vågen av viruskrisen leder till nedstängningar och att de stora evenemangen (OS och EM) nästa år skjuts upp. Potentialen i huvudscenariot är däremot helt okej för den som kan tänka sig äga mikrobolag. Rådet blir köp med de brasklappar om risknivån som getts ovan.

Everysport tio största ägare Andel
Johan Ejermark & Magnus Wide 28,38%
Nordic Growth Capital AB 21,08%
Nordnet Pensionsförsäkring 4,63%
Paul Fischbein 3,94%
Christer Brandberg 2,03%
Avanza Pension 1,97%
Bayfield Capital AB 1,78%
Fougstedts Invest AB 1,43%
Henrik Wallin 1,38%
Jan Bruneheim 1,29%
Källa: Holdings