Everysport Media Group: Ett spel på padel

Everysport Media Group har det senaste åren expanderat inom den snabbväxande racketsporten padel. Lönsamheten är god men samtidigt finns risk för överetablering på marknaden. Är aktien spelbar?
Padel är en blandning mellan tennis och squash. Sporten har vuxit snabbt i Sverige de senaste åren.
Everysport Media Group
Börskurs: 47,00 kr Antal aktier: 6,1 m
Börsvärde: 286 Mkr Nettokassa: 2 Mkr *
VD: Hannes Andersson Ordförande: Paul Fischbein
*Exklusive leasingskulder om 193 Mkr

Everysport Media Group (47 kr) är en mediekoncern som bland annat driver sportsajter inom fotboll, ishockey, trav och padel. Sedan våren 2021 har bolaget även förvärvat verksamheter inom padel.

Verksamheten är organiserad i två segment. Everysport Media samt Every Padel. Inom Mediaverksamheten levererar bolaget dels resultatdata, speltips och sportnyheter. Men driver också sajter som exempelvis EliteProspects, SvenskaFans, FotbollDirekt, HockeySverige och Travtjänsten. Dessa sajter har drygt 2 miljoner unika besökare varje vecka. Kunder är spelbolag, svenska mediahus, idrottsförbund och konsumenter. Våren 2021 förvärvades norska Trav och Galopp Nytt (förkortat TGN).

Inom Every Padel driver bolaget åtta padelhallar och cirka 110 banor runt om i Sverige. I och med förvärven har koncernen nu cirka 170 anställda. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. Affärsvärlden köpstämplade Everysport hösten 2020. Aktien har stigit cirka 300% sedan dess. Mycket beroende på förvärven av padel-verksamheterna.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 82 189 238 257
 – Tillväxt -12,6% +129,5% +26,0% +8,0%
Rörelseresultat 1 2 13 21
 – Rörelsemarginal 0,9% 1,0% 5,5% 8,0%
Resultat efter skatt 1 1 10 16
Vinst per aktie 0,16 0,20 1,67 2,64
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 4% 2% 12% 17%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT -1,2 0,6 -1,8 -2,0
P/E 296,5 235,0 28,1 17,8
EV/EBIT 385,1 150,4 21,7 13,8
EV/Sales 3,5 1,5 1,2 1,1
Kommentar: Tillväxten under 2021 drivs i huvudsak av bolagets förvärv inom padel.

Bolagets verksamhet inom media påverkades en hel del under 2020 då idrottsevenemang ställdes in. Under 2020 sjönk intäkterna på koncernnivå med 10% och rörelsemarginalen pressades till 0,9% från 7,9% år 2019. Omsättningen för mediedelen steg med 24% under tre första kvartalen 2021.

Förvärv av norskt mediehus

I slutet av 2020 tecknade Everysport avtal om att förvärva norska Trav & Galopp Nytt (TGN). Bolaget är en av Norges ledande mediehus inom trav- och galoppsport. Verksamheten omsätter cirka 20 miljoner norska kronor per år med ett resultat på cirka 0,1 MNOK 2020. Everysport betalade 4 MNOK motsvarande en multipel på 0,2 gånger omsättningen. Finansiering skedde via befintlig kassa.

Everysport har sedan tidigare en mindre verksamhet i Norge. Kristian Skullerud som varit VD för TGN blir ny ansvarig för Everysports verksamhet i Norge. TGN har en del digitala konsumenttjänster med både prenumeration eller styckesköpsintäkter. Förvärvet konsoliderades från 1 mars 2021.

Padel

Padel är en blandning mellan tennis och squash. Sporten har vuxit snabbt i Sverige de senaste åren. Men även globalt. Padel startade i Spanien på 1970-talet. 1992 spelades det första världsmästerskapet och har gjorts så vart annat år sedan dess.

Förvärv av padelhall från Klövern

Under våren 2021 förvärvades Klövern Padel från fastighetsbolaget Klövern som numera ägs av Corem. Verksamheten innefattar uthyrning av bantider i egna hallar, genomför events samt säljer padelrack och liknande utrustning.

2020 omsatte Klövern Padel 30,9 Mkr med ett resultat på 4,3 Mkr. Vid förvärvstillfället var bedömningen att verksamheten minst skall fördubblas i storlek under 2021. Initialt förvärvade Everysport 50% av aktierna för 24,2 Mkr. Köpeskillingen bestod av en kontant del på 3 Mkr och resterande del via nyemitterade aktier (teckningskurs 26 kronor). Everysports VD Hannes Andersson var en av ägarna och hade 20% av aktierna av Klövern Padel innan förvärvet. Andersson var inte delaktig i förhandlingen vid förvärvet. Klövern Padel har bytt namn och heter numera Every Padel.

I mitten av juli förvärvade Everysport resterande 50% av Every Padel för 28,2 Mkr. Betalning bestod av nyemitterade aktier i Everysport. Den totala köpeskillingen för hela bolaget uppgick därmed till 52,5 Mkr.

Ytterligare padel-förvärv

Strax innan midsommar förvärvade Everysport bolaget Padel Panorma som driver en padel-anläggning i Jönköping. Bolaget startade i december 2020 och omsatte under perioden januari – maj 2021, 7,5 Mkr med ett resultat på 3,4 Mkr.

Säljaren var Framtidsverket Holding AB. Köpeskillingen var 0,6 Mkr. I samband med förvärvet tecknades ett nytt 10-årigt hyresavtal med fastighetsägaren vari verksamheten bedrivs. Det förklarar alltså den till synes mycket låga köpeskillingen.

Every Padel har även förvärvat 100% av aktierna i Västerås Padel Arena. 2020 omsatte verksamheten med sex padelbanor och en minibana 7,6 Mkr med ett resultat på 0,4 Mkr. Köpeskillingen uppgick till 7 Mkr och konsoliderades från 1 juli 2021. Säljare var Samtida Fastigheter AB. I samband med tillträdet tecknades ett nytt 10-årigt hyresavtal med fastighetsägaren (Klövern). Every Padel äger alltså ingen av hallarna själva utan enbart den operativa verksamheten.

Organisk uppstart

Under hösten 2021 startade Every Padel en anläggning i Västerås med nio banor. Anläggningen har konferens- och eventytor samt en shop. Vidare tecknade Every Padel också ett hyresavtal avseende en padel-anläggning i Norrköping. Anläggningen skall innehålla 14 padelbanor och planeras öppna under första kvartalet 2022. I och med etableringen i Norrköping har Every Padel 110 banor totalt sett.

Every Padel är ett av de största bolagen inom padel i Sverige idag. Bolaget har åtta hallar runt om i Sverige. Hallarna finns i Uppsala, Västerås, Kista, Göteborg, Jönköping och Norrköping.

Hösten 2020 lanserade Everysport sajten PadelDirekt.se. På PadelDirekt finns allt från nyhetsbevakning till reportage, videoinnehåll från svenska och internationella tävlingar, samt instruktionsvideos och träningstips.

PadelDirekt har lanserats på samma tekniska plattform som bolagets andra sajter FotbollDirekt, Hockeysverige och InnebandyMagazinet. Det är en stor fördel enligt Everysports VD Hannes Andersson. Besökarna kan nämligen ha samma inloggningsuppgifter på olika sajter inom Everysport-koncernen.

Stort intresse för padel

Det finns idag cirka 4000 padelbanor i Sverige. Utvecklingen de senaste åren har varit explosionsartad i takt med det snabbt växande intresset för sporten. Samtidigt finns det också risk för överetablering och på sikt prispress på speltider på banorna. Padelbanor med god beläggning kan ha en rörelsemarginal på 50% eller mer. Every Padel är hyreshäst hos Corem/Klövern på fem av bolagets åtta anläggningar. Klövern är nu tredje största ägare i Everysport sedan förvärvet av Klövern Padel.

Intäkterna för padel är ganska säsongsbetonade för Everysport. I det andra kvartalet 2021 uppgick intäkterna från Every Padel till 27,5 Mkr. Under tredje kvartalet var intäkterna 14,0 Mkr. Every Sport har stor andel inomhushallar där beläggningen naturligt går ned under sommarmånaderna. Å andra sidan bör intäkterna vara hyggligt stabila under vinterhalvåret.

Everysport har vuxit väldigt snabbt senaste året och är på sätt och vis ett annat bolag jämfört med år 2020. Pro forma inklusive förvärven omsatte koncernen drygt 200 Mkr räknat på rullande tolv månader per Q3 2021. Bolaget verkar ha stora expansionsplaner inom padel.

Höga leasingskulder

Till följd av hyresavtalen på padelanläggningarna har Everysport höga leasingskulder (193 Mkr per 30 september 2021). Rörelseresultatet före avskrivningarna, Ebitda, påverkas således positivt då en stor andel av Every Padels kostnader redovisningstekniskt klassificeras som avskrivningar. Rörelseresultatet (Ebit), alltså efter avskrivningar alltså sannolikt det mest rättvisande resultatmåttet.

Everysport borde överväga att redovisa resultatutvecklingen per segment för mediadelen respektive padel-verksamheten för att skapa en ökad förståelse hur lönsam respektive division är, menar Affärsvärlden. Padel-verksamheten kommer troligtvis belastas negativt av tillväxtsatsningar. Justerat för dessa borde den underliggande lönsamheten vara god. 2020 omsatte Klövern Padel knappt 31 Mkr med en rörelsemarginal på cirka 14%.

EliteProspects – en viktig tillgång

Vidare äger och driver Everysport sajten EliteProspects. Hemsidan grundades 1999 i Sverige. Det är en slags databas med statistik över hockeyspelare, tränare och lag. Som ett slags ”Wikipedia” fast för Hockeyspelare. EliteProspects har stadigt över 1 miljon unika besökare i veckan.

För ett par år sedan lanserade Everysport en premiumtjänst som riktar sig till konsumenter. Vid utgången av det tredje kvartalet hade Everysport över 11 000 stycken betalande prenumeranter. Intäkten per prenumerant är cirka 90 kronor i månaden.

Prognoser och värdering

Everysport uppvisar stark tillväxt inom det snabbväxande segmentet padel. 2022 skissar vi på 26% tillväxt, främst drivet av tidigare aviserade förvärv men också fortsatt organisk tillväxt. Året därpå penslar vi in 8% tillväxt.

Vi räknar med 1% rörelsemarginal 2021 som stiger till 8% i slutet av prognoshorisonten. Använder vi en generös multipel på 14 gånger rörelsevinsten finns 15% uppsida.

Aktien har värderats upp en hel del senaste året. Samtidigt har bolaget nu också fått en värdefull tillgång då aktien, har och kan, användas som förvärvsvaluta vid framtida förvärv.

Slutsats

Satsningen på padel är klart spännande. Den stora risken är att det sker en överetablering av padelhallar på marknaden generellt vilket kan pressa priserna på sikt. Den klena transparensen är ett minus då det nu inte är helt tydligt hur lönsamt respektive segment är.

Den underliggande lönsamheten inom padel är troligen god. Men det är för tillfället som sagt svårt att bena ut, då tillväxtsatsningar belastar. Osäkerhet kring normal vinstnivå för padel-verksamheten gör att vi landar i ett neutralt råd. Men aktien är värd att ha under bevakning för investerare som gillar småbolag och padelsatsningen.

Everysport Media Group tio största ägare Andel
Johan Ejermark & Magnus Wide 20,7%
Nordic Growth Capital AB 15,7%
Klövern AB 10,5%
Nordnet Pensionsförsäkring 7,03%
Hannes Andersson 6,40%
Paul Fischbein 4,91%
Andreas Ehrnvall Consulting AB 3,95%
Jk Eriksson Consulting AB 3,16%
AB Björk & Blandat 1,58%
Avanza Pension 1,53%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser