Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tre grafer inför H&M:s bokslut

2018-01-24 15:46
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

GRAFER Historiskt lågt p/e-tal, nedtryckta vinstförväntningar och valutamedvind. Så ser det ut inför H&M:s bokslut i nästa vecka.

Om exakt en vecka, den 31 januari, redovisar H&M sitt bokslut. Frågetecknen kring bolaget är många, vilket illustreras i en mycket svag kursutveckling. Senaste året har ganska exakt en tredjedel av börsvärdet gått upp i rök. Nedan presenterar vi några diagram som ger lite perspektiv på H&M-aktien.

HISTORISKT LÅGT P/E-TAL

H&M:s p/e-tal på förväntad vinst de närmaste tolv månaderna har fallit till 15,7, enligt Factset. Det är en historiskt sett mycket låg nivå. I samband med finanskrisen 2008 bottnade H&M:s p/e-tal på 13,9 i september 2008.

Källa: Factset

LÅGA FÖRVÄNTNINGAR OM VINSTTILLVÄXT

H&M:s vinstprognoser har befunnit sig i en konstant utförsbacke på senare år. Diagrammen nedan visar förväntad vinst per aktie under räkenskapsåret 2016-2017 (blå), 2017-2018 (grön) samt 2018-2019 (lila). Vinsten per aktie väntas bli 9,72 kronor i bokslutet som redovisas på onsdag i nästa vecka. Därefter väntas vinsttillväxt på endast 2,5 respektive 5,5 procent under de följande två åren.

Källa: Factset

ALLT STARKARE VALUTAMEDVIND

Även om H&M möter motvind på flera håll, så ser det allt bättre ut på valutafronten. Återstår att se hur mycket det kan påverka bolagets lönsamhet. Diagrammet nedan publicerade Affärsvärlden som Veckans graf i nr 24/2017 och det illustrerar hur H&M:s rörelsemarginal rört sig ganska väl i linje med euro/dollar-kursen, vilket är H&M:s enskilt viktigaste valutapar. Nära häflten av H&M:s försäljning sker i euro och dollarn är bolagets viktigaste inköpsvaluta.

Källa: Factset, H&M, Affärsvärlden.

Sedan vi publicerade diagrammet i mitten av juni i fjol har euron fortsatt att stärkas mot dollarn, från cirka 1,12 till drygt 1,23 – motsvarande en uppgång på cirka 10 procent. Grafen nedan visar EUR/USD under de senaste tio åren.

Källa: Factset

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter:@AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom