Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Uppsidan i aktien – om H&M levererar

2018-02-14 17:18
H&M:s vd Karl-Johan Persson. Foto: Henrik Montgomery/TT

KOMMENTAR Analytikerkollektivet tror inte på H&M. Men vad händer om bolaget levererar i linje med de ambitioner bolaget redovisade på kapitalmarknadsdagen?

Stefan och Karl-Johan Persson verkar inte ha lyckats charma investerarna under onsdagens kapitalmarknadsdag – H&M:s allra första. Aktien handlas på onsdagseftermiddagen ner cirka 5 procent till 135 kronor.

Under kapitalmarknadsdagen redovisade klädbolaget en hel del prognoser/amibitioner som spände över en rad olika parametrar, ofta rubricerat "Our view". Nedan har Affärsvärlden Analys+ försökt tolka dessa ambitioner så gott det går och sedan ställt siffrorna mot analytikernas konsensusprognos. Vi vill vara tydliga med att detta är en grov tolkning av bolagets kommunikation och inga konkreta prognoser från vare sig bolaget eller Affärsvärlden Analys+. Se det som en räkneövning.

Låt oss börja med att syna konsensusprognoserna. Enligt Factset indikerar de låg tillväxt på cirka 3 procent under 2018–2020 och ett rörelseresultat som bara ökar från 20,6 miljarder kronor 2017 till 21,2 miljarder 2020, vilket motsvarar låga 1 procents tillväxt per år.

En av de mer uppseendeväckande siffrorna från kapitalmarknadsdagen var att H&M:s e-handelsomsättning i fjol utgjorde 12,5 procent av omsättningen, eller cirka 25 miljarder kronor, men hela 22 procent av rörelseresultatet. Det skulle innebära att e-handelsverksamheten inte bara växer väldigt snabbt, utan att den också är höglönsam med en rörelsemarginal på drygt 18 procent.

Nåväl, nedan har Affärsvärlden gjort en grov tillväxtprognos baserat på de siffror för 2017 som H&M angav vid kapitalmarknadsdagen samt bolagets ambitioner framöver:

I tabellen nedan har vi utgått ifrån att H&M i samband med kapitalmarknadsdagen angav följande:

  • "Sammantaget bedöms det finnas goda möjligheter till ett något bättre resultat för helåret jämfört med föregående år", skrev H&M om utsikterna för 2018. I våra kalkyler blir "något bättre" en vinsttillväxt på 2,1 procent i år.
  • För 2019–2022 var budskapet från H&M att rörelseresultatet ökar årligen ("Yearly increases") samt att försäljnings- och administrationskostnaderna ("SG&A") ska öka i en lägre takt än omsättningen. I kombination med en återgång till positiv omsättningstillväxt i befintliga butiker (bara angiven som "Positivive p.a.", vi räknar med 1 procent per år 2019–2020) innebär det marginalexpansion.

I vårt scenario nedan blir H&M:s omsättningstillväxt nära dubbelt så hög som analytikernas prognos sett över 2018–2020, 5,8 procent per år i genomsnitt jämfört med 3,1 procent.

Den högre tillväxten ger hävstång på rörelsemarginalen som expanderar. Rörelseresultatet ökar med drygt 7 procent per år jämfört med analytikerkollektivets prognos om 1 procents tillväxt.

Skulle dessa siffror bli verklighet handlas H&M till bara p/e 11,2 på 2020 års vinst, att jämföra med 13,4 gånger analytikerkollektivets prognos för samma år. I vår kalkyl är vinsten per aktie drygt 12 kronor, cirka 20 procent högre än konsensusprognosen.

En minst lika stor kursdrivare, om scenariet skulle realiseras, lär dock vara omvärderingen. Ett H&M som åter växer stabilt, om än lägre än historiskt, och som ökar vinsten per aktie med tvåsiffriga procenttal samt bjuder på generösa utdelningar, borde värderas upp.

P/e-tal över 20, som ofta varit fallet historiskt, kan nog vara vanskligt att räkna med, men ett p/e-tal kring 17–20 på det kommande årets förväntade vinst är inte orimligt. H&M-aktien skulle då, i slutet av 2020, kunna handlas i 225–265 kronor, baserat på ett antagande om att analytikerna spår en vinst per aktie på 13,24 kronor för 2021 (upp 10 procent jämfört med 2020).

Potentialen i aktien är på cirka 67–96 procent på knappt tre års sikt, exklusive de generösa utdelningarna, OM Karl-Johan Persson levererar enligt kapitalmarknadsdagens ambitioner (och vår tolkning av dem).

Hittills har han emellertid inte levererat, så det är fullt förståeligt att investerarna är skeptiskt inställda till bolaget och aktien. Men någonstans blir förväntningarna för lågt ställda. Kanske börjar vi närma oss den punkten.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom