Amasten ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Amasten redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.
Hyresintäkterna uppgick till 132 miljoner kronor (126), en ökning med 4,8% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 83 miljoner kronor (71), en ökning med 16,9% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 62 miljoner kronor (42), en ökning med 47,6% mot föregående år.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 435 miljoner kronor (368), vilket överensstämmer helt med tidigare lämnad uppgift.

Resultatet efter skatt blev 401 miljoner kronor (333), en ökning med 20,4% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,63 kronor (0,74), vilket innebär en minskning med 14,9% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 7,72 kronor (6,56).

”Under mina 35 år i branschen har jag varit med om både uppgång och nedgång, men en sak är säker, bostadshyreslägenheter behövs och kommer att behövas i framtiden. Jag lämnar nu över stafettpinnen till nästa generation att ta företaget vidare på den resa vi bara påbörjat”, säger den avgående VD:n Jan-Erik Höjvall i rapporten.

Amasten, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 132 126 4,8%
Driftöverskott 83 71 16,9%
Förvaltningsresultat 62 42 47,6%
Nettoresultat 401 333 20,4%
Resultat per aktie, kronor 0,63 0,74 -14,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 7,72 6,56 17,7%