Amasten tar in 666 miljoner i riktad nyemission

Fastighetsbolaget Amasten har slutfört en riktad nyemission av 65 miljoner stamaktier till teckningskursen 10,25 kronor. Det innebär en rabatt om 5,1% mot torsdagens stängningskurs och en rabatt om 1,8 procent mot den volymvägda snittkursen de senaste 30 dagarna.
Amastens VD Mikael Rånes.
Amastens VD Mikael Rånes. Foto: Amasten
Amasten tillförs cirka 666 miljoner kronor före emissionskostnader, pengar som ska användas för fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt.

Både befintliga och nya aktieägare har tecknat aktier, däribland Phoenix Insurance, Eiendomsspar AS, ICA-handlarnas Förbund och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Nyemissionen innebär en utspädning på 8,7%. ABG Sundal Colliers och Swedbank höll i transaktionen.