Amorteringsrekommendation kan tynga affärsbankernas intäkter

Investmentbanken Morgan Stanley bedömer att den nya amorteringsrekommendation som Bankföreningen presenterade under gårdagen kommer att tynga de svenska affärsbankernas intäkter, och att detta särskilt utgör en utmaning för de banker som är mest fokuserade på bolån.

”Vi tror att tuffare amorteringsregler kommer att medföra en inbromsning i bolånetillväxten, något som beslutsfattare önskar sig. Våra senaste konversationer med bankers verkställande direktörer stödjer den här synen, och på medellång sikt tror vi att bolånetillväxten kan sjunka från nuvarande 5-6 procent per år till 3-4 procent”, skriver Morgan Stanley i en analys.

Investmentbanken har rekommendationen övervikt på SEB baserat på SEB:s relativt sett mindre bolåneexponering och högre exponering mot företagssektorn.

”Vi tror att den senaste tidens ökning i den svenska företagsaktiviteten gynnar SEB mest, medan bankens relativt begränsade exponering mot bolånemarknaden torde begränsa nedsiderisken. Vidare borde ökad klarhet kring kapitalkrav möjliggöra utdelningshöjningar och vi tror att en utdelningsandel på 70-75 procent är rimlig”, skriver Morgan Stanley.

I juli höjde Morgan Stanley sin rekommendation för SEB till övervikt medan rekommendationen för Swedbank sänktes till jämvikt.

Bankföreningen kom igår med en ny rekommendation om att alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras. När den nya rekommendationen blir verklighet för storbankerna, som alla är medlemmar i Bankföreningen, är ännu oklart och likaså vilken amorteringstakt som gäller.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.