Analytikerna oeniga om Assa Abloy

Hittills i år har Assa Abloys aktie stigit över 30 procent. Frågan om låsjätten klarar att leva upp till de högt ställda förväntningarna på det första kvartalet delar analytikerna i två läger.

”Assa Abloy är ett av de bäst skötta bolagen som vi följer”, konstaterade Morgan Stanley nyligen i en analys, men påpekade samtidigt att kursuppgången har skett utan något egentligt momentum i vinsttillväxten. Det har gjort att aktien nu ser dyr ut, och sammantaget ser banken en risk för att rapporten för det första kvartalet blir en besvikelse.

Resultatet för det fjärde kvartalet var i linje med förväntningarna, däremot slog den organiska tillväxten, framförallt i regionerna Asien och Americas, förhandstipsen med råge.

DNB skriver i en analys att de underliggande trenderna från det fjärde kvartalet inte ändrats nämnvärt, och banken ser å sin sida små risker för en besvikelse i det första kvartalet.

Vad beträffar Americas ser DNB en potentiell uppsida inom segmentet smarta lås för det första kvartalet, men räknar inte med att region Asien, som gynnades av intern försäljning av smarta lås under det fjärde kvartalet, kommer att överraska ännu en gång.

”Vi betraktar fortsatt återhämtning i Kina som högst osäker”, skriver DNB i sin analys och får medhålla av Deutche Bank som också räknar med fortsatt ”volatilitet” i Kina och lägre intern försäljning av smarta lås som har sin högsäsong under det fjärde kvartalet.

Enligt Infront Datas sammanställning av 16 analytikers prognoser är en organisk tillväxt på 5,2 procent att vänta för bolaget som helhet. För affärsområdet Americas räknar analytikerna med 9,5 procent organisk tillväxt och i Asien 3,3 procent.

Smarta lås har tidigare kvartal fått stort utrymme på analytikernas agendor och det första kvartalet i år är inget undantag. Flera av de analyser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av lyfter fram produktområdet som en nyckel för att låsa upp den organiska tillväxten för bolaget.

Men de smarta låsens andel av omsättningen varierar mellan de geografiska regionerna och för helåret 2018 stod de för 2,6 procent av hela bolagets omsättning, och Morgan Stanley noterar att smarta lås bara stod för 0,6 procent av den totala tillväxten som för helåret 2018 uppgick till 10,4 procent.

”För tillfället anser vi att närvaro inom smarta lås är ett måste, men att det inte motiverar premiumexpansionen av Assa-aktien relativt sektorn i ett historiskt perspektiv”, skriver banken.

Samtidigt tycks de flesta analytiker överens om att det finns en uppsida i försäljningen av smarta lås under det fösta kvartalet mot samma kvartal förra året, eftersom försäljningen till Google Nest startade under det andra kvartalet 2018, vilket kommer att göra jämförelsen tuffare från det andra kvartalet och framåt.

Förutom Asien, Kina och smarta lås så kommer styrka, riktning och utveckling av motvind från råvaruinflation och valuta att noga noteras.

Konsensus är att motvinden ska vara något lindrigare under 2019, vilket väntas bidra till en något förbättra rörelsemarginal.

Analytikerna i Infront Datas sammanställning räknar med ett rörelseresultat på 3,3 miljarder kronor i det första kvartalet (2,8), motsvarande en rörelsemarginal på 15,4 procent jämför med 15,3 procent under motsvarande kvartal förra året.

Rapporten väntas på torsdagen den 25 april klockan 8.00.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.