Aspire Global ökar omsättningen och resultatet

Igamingbolaget Aspire Global redovisar ökande omsättning och stärkt resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Aspire Global
Några exempel på slot-spel som Aspire Globals dotterbolag Pariplay utvecklat.
Omsättningen steg 27,7% till 55,8 miljoner euro (43,7).Tillväxten var särskilt stark i Storbritannien och Irland liksom i regionen övriga världen vilket speglar vår framgångsrika expansion i både Nord- och Sydamerika samt konsolideringen av det förvärvade BtoBet.

Ebitda-resultat blev 9,9 miljoner euro (7,1), med en ebitda-marginal på 17,7% (16,2).

Rörelseresultatet blev 7,8 miljoner euro (5,7), med en rörelsemarginal på 14,0% (13,0).

Resultatet efter skatt blev 6,9 miljoner euro (4,5), en ökning med 53,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,14 euro (0,09), vilket innebär en ökning med 55,6% mot föregående år.

Den goda tillväxten i Storbritannien, Irland samt i regionen övriga världen uppger Aspire Global speglar bolagets framgångsrika expansion i både Nord- och Sydamerika samt konsolideringen av det förvärvade BtoBet

”Aspire Global rapporterar sitt sjätte kvartal i rad med solid tillväxt. Vi gjorde betydande framsteg under kvartalet genom att växa vår affär med såväl befintliga som nya partners i USA, Europa, Latinamerika och Afrika. Med tanke på vårt starka momentum i affärsverksamheten är vi säkra på att nå våra finansiella mål för 2021”, skriver bolagets VD Tsachi Maimon i rapporten.

Aspire Globals har som finansiella helårsmål att uppnå 200 miljoner euro i intäkter, med 32 miljoner i ebitda-resultat, vilket ger en ebitda-marginal på 16%.

Aspire Global, MEUR Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 55,8 43,7 27,7%
EBITDA 9,9 7,1 39,4%
EBITDA-marginal 17,7% 16,2%
Rörelseresultat 7,8 5,7 36,8%
Rörelsemarginal 14,0% 13,0%
Nettoresultat 6,9 4,5 53,3%
Resultat per aktie, EUR 0,14 0,09 55,6%