Assa Abloy i linje med preliminära resultatet

Låskoncernen Assa Abloys delårsrapport för det första kvartalet bekräftar de preliminära siffror som bolaget publicerade den 8 april. "Utan covid-19 hade rörelseresultatet varit i nivå med föregående år", skriver bolaget i delårsrapporten.
Nettoomsättningen steg 3,1 procent till 22 173 miljoner kronor (21 505). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus som låg på 22 045 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var -3 procent.

Rörelseresultatet blev 2 751 miljoner kronor (3 246), väntat rörelseresultat var 2 860 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 12,4 procent (15,1).

Resultatet före skatt var 2 519 miljoner kronor (2 997).

Resultatet efter skatt blev 1 864 miljoner kronor (2 218), analytikerkonsensus låg på 2 031 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,68 kronor (2,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 206 miljoner kronor (1 171).

Covid-19 krisen började i februari med en väsentlig effekt på bolagets verksamhet och efterfrågan i Kina, spred sig därefter till övriga Asien och från mars påverkades även efterfrågan snabbt i övriga världen. Jämfört med tidigare konjunkturnedgångar är denna kris annorlunda på grund av de strikta regleringar och nedstängningar av våra samhällen som beslutats av regeringar i flera marknader. Detta har medfört att affärsverksamheten nästan över en natt minskat till nästan noll. Det påverkade både nybyggnation och eftermarknaden, där social distansering gjort det svårare för låssmeder och servicetekniker att besöka kunder.

– Under antagandet att efterfrågan på våra huvudmarknader kommer fortsätta påverkas avsevärt av covid-19, vilket vi upplevt sedan februari på flera marknader, förväntar vi att vår omsättning och rörelsemarginal under kommande månader kommer att bli betydligt lägre än under första kvartalet. När efterfrågan återhämtar sig, kombinerat med vår starka nya produktpipeline, är vi övertygade om att vi kommer att ha möjlighet att ytterligare stärka vår globalt ledande position inom accesslösningar, kommenterar vd Nico Delvaux i delårsrapporten.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här