Astra Zeneca och Oxfords vaccinkandidat uppvisar stark immunrespons hos äldre

Läkemedelsjätten Astra Zenecas vaccinkandidat, som utvecklas tillsammans med Oxfords universitet, har uppvisat en stark immunrespons hos äldre. Den åldersgruppen tenderar oftast att inte vara lika skyddad, rapporterar Sky News.
Foto: Astra Zeneca

Vidare framgår av preliminära resultat av fas 2-studien att vaccinet är säkert och producerat ett liknande skydd i båda åldersgrupper, både de över 56 år och de mellan 18 och 55 år. Datan har presenterats i tidskriften The Lancet.

Resultaten för vaccinets effektivitet, från fas 3-studien, kommer under nästkommande veckor.

Inga påtagliga hälsoeffekter har rapporterats under studien.