Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat högre än väntat

atrium ljungberg
.

Hyresintäkterna sjönk till 561 miljoner kronor (653). Projekt- och entreprenadomsättning var 139 miljoner kronor (62) och nettoomsättningen 700 miljoner kronor (715).

Resultatet före värdeförändringar, förvaltningsresultatet uppgick till 277 miljoner kronor (318), vilket var 9,5 procent högre än analytikerkonsensus som låg på 253 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 683 miljoner kronor (469). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter 467 miljoner kronor (283), realiserade värdeförändringar på fastigheter med -16 miljoner kroonr (49) och värdeförändringar på derivat med -45 miljoner kronor (-179).

Resultatet efter skatt blev 745 miljoner kronor (534). Resultat per aktie hamnade på 5,75 kronor (4,13).

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie låg på 210,23 kronor (209,27) per den 30 september.

Tillfälliga coronarabatter var på 1 miljon kronor i tredje kvartalet.

– Vi ser en ökad aktivitet på marknaden under det tredje kvartalet. Det är glädjande att försäljningen av våra nyproducerade bostadsrättslägenheter går så bra, säger Annica Ånäs, vd i Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019
Hyresintäkter 561 653
Förvaltningsresultat 277 253 9,5% 318
Resultat före skatt 683 469
Nettoresultat 745 534
Resultat per aktie, kronor 5,75 4,13
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 210,23 209,27

Konsensusdata från Factset