Bahnhof tar strid mot FRA-lagen

Bahnhof är den första internetoperatören som tar strid mot förslaget att kraftigt utöka avlyssningsmöjligheterna för Försvarets radioanstalt. En stor del av kostnaderna för en kommande lag lassas över på operatörerna.

– Det här är ingenting som har en plats i ett modernt samhälle, och vi tänker inte följa lagen om den klubbas igenom. Det handlar om gammalt hederligt civilkurage, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof i ett pressmeddelande.

Aktietorgsnoterade Bahnhofs utspel kommer två dagar före riksdagen ska ta ställning till förslaget att låta Försvarets radioanstalt (FRA) övervaka alla kommunikation som passerar landets gränser.

Konkret handlar det om att de stora tele- och internetoperatörerna ska leda den internationella trafiken till speciella knutpunkter där FRA kan ta hand om den för analys. Förslaget har väckt starka reaktioner eftersom det innebär att en statlig myndighet bereds tillgång till innehållet privat kommunikation.

Regeringspartierna anser dock att lagförslaget skyddar den personliga integriteten på olika sätt, en uppfattning som kritikerna inte delar.

– Att staten har rätt att vid enstaka brottsutredningar lyssna av datatrafik och telefonsamtal är inget vi lägger oss i, och vi bistår naturligtvis, inom ramarna för gällande svensk lag, polisväsende och åklagare i de enstaka fallen. Men det är något väsensskilt annat än att svepande avlyssna och kartlägga miljontals laglydiga medborgare utan att ange någon orsak, säger Jon Karlung.

Tele- och internetoperatörerna har ytterligare ett skäl till att vara negativt inställda till FRA-lagförslaget. Enligt regeringens proposition ska nämligen operatörerna själva stå för kostnaderna att anpassa sina system så att FRA kan få tillgång till trafiken. Totalt handlar det om mångmiljoninvesteringar och stora löpande årliga kostnader.

Enligt regeringen handlar det om en genomsnittskostnad på 15 miljoner kronor och år per operatör. Beräkningarna kritiseras dock från flera håll som helt orealistiska.

En rad kritiska remissvar skjuter in sig på att kostnaderna kan bli betydligt högre. Vetenskapsrådet hävdar att de föreslagna reglerna är så oprecisa att det inte på förhand går att beräkna kostnaderna.

Post- och telestyrelsen menar att de löpande kostnaderna kommer att bli högre eftersom telekombranschen hela tiden utvecklas och står inför nya tekniklanseringar som måste anpassas till FRA-lagen.

IT-företagen, Telia Sonera och EON hävdar å sin sida att staten borde stå för kostnaderna och inte lägga över dessa på privata aktörer.

Enligt IT-företagens analys har regeringen underskattat den mängd trafik som kommer att falla under lagstiftningen. Därmed kommer kostnaderna att bli betydligt högre.

”IT-företagen har påpekat att en stor mängd renodlat utländsk trafik passerar Sverige, vilket betyder att trafiken är ofantligt mycket större än vad som anges i promemorian och kommer att öka ytterligare”, heter det i propositionen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.