Bättre än väntat från Hexpol

Polymerbolaget Hexpol redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar en minskad vinst som dock var högre än väntat.
Foto: Johan Nilsson/TT
“Under kvartalets två första månader såg vi begränsad påverkan från Covid -19 pandemin i världen. Under mars månad blev påverkan dock mer tydlig i samband med att t ex fordonsindustrin till stor del stängde ner sin produktion, inte minst i Europa och USA. Vi såg även att efterfrågan generellt började sjunka även inom andra kundsegment”, kommenterar vd Peter Rosén.
Omsättningen steg 9,5 procent till 4 168 miljoner kronor (3 805). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 669.

Rörelseresultatet blev 537 miljoner kronor (586). Rörelsemarginalen var 12,9 procent (15,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 587 miljoner kronor (586), med en justerad rörelsemarginal på 14,1 procent (15,4).

Resultatet efter skatt blev 405 miljoner kronor (438), analytikerkonsensus 374.

Resultat per aktie hamnade på 1,18 kronor (1,27). Justerat resultat per aktie blev 1,29 kronor (1,27).

“När vi ser framåt är det uppenbart att Covid-19 pandemin och de åtgärder som vidtagits runt om i världen kommer ha en stor negativ påverkan på efterfrågan framöver, inte minst under andra kvartalet 2020”, uppger Hexpol-chefen.

Hexpol har för närvarande i stort sett alla fabriker öppna och upplever inga signifikanta problem med vare sig råvaruförsörjning eller leverans av varor till kunder.

“Dock ser vi betydligt lägre efterfrågan, inte minst då flera av våra kunders produktion står stilla eller producerar låga volymer. För att hantera detta ekonomiskt har vi infört bl a korttidsarbete på många av våra enheter. Sättet det genomförs på varierar mellan de olika länderna i linje med respektive lands lagar och regler.”

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här