Bättre resultat än väntat från Bravida

Installationsjätten Bravida redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget ökar utdelningen till 2,25 kronor.

Orderingången landade på 5 546 miljoner kronor (6 629). Orderstocken var upp 21 procent till 14 485 miljoner kronor (11 992).

Omsättningen steg 2,6 procent till 5 667 miljoner kronor (5 521). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 758. Den organiska tillväxten var -3 procent (4).

Ebita-resultatet uppgick till 425 miljoner kronor (438), med en ebita-marginal på 7,5 procent (7,9). Kostnaden för omstruktureringen av verksamheten i Stockholm var 58 miljoner kronor. Exkluderat för det var ebita-marginalen 8,5 procent.

Rörelseresultatet blev 424 miljoner kronor (436), väntat rörelseresultat var 409. Rörelsemarginalen var 7,5 procent (7,9).

Resultatet efter skatt blev 303 miljoner kronor (375).

Resultat per aktie hamnade på 1,50 kronor (1,85).

Bravida föreslår 2,25 kronor i utdelning (2,00), väntat 2,18.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 989 miljoner kronor (807).

”Efter de åtgärder vi vidtagit avseende verksamheterna i Stockholm och Finland samt färdigställande av de olönsamma projekten som följde med från Oras förvärvet så har vi goda förutsättningar för att återgå till organisk tillväxt under året och förbättra marginalen i vår verksamhet”, konstaterar vd Mattias Johansson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.