Bergman & Beving: Åtgärder har gett effekt

Teknikhandelskoncernen Bergman & Beving såg högre vinst och omsättning i det senaste kvartalet. Omstruktureringar har gett god effekt enligt vd:n.
Ett av Bergman & Bevings största dotterbolag är ESSVE som säljer fästelement till byggindustrin. Utöver fästelement säljer ESSVE också ESSBOX, den populära verktygsväskan som visas på bild.

Teknikhandelskoncernen Bergman & Beving redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Omsättningen steg 7,1 procent till 1 097 miljoner kronor (1 024).

Ebita-resultatet uppgick till 64 miljoner kronor (61), med en ebita-marginal på 5,8 procent (6,0).

Rörelseresultatet blev 58 miljoner kronor (57). Rörelsemarginalen var 5,3 procent (5,6).

Resultatet efter skatt blev 40 miljoner kronor (38).

Resultat per aktie hamnade på 1,5 kronor (1,40).

“Genomförda omstruktureringar i verksamheten gav god effekt och vi har löpande vidtagit olika anpassningsåtgärder i bolagen för att möta osäkerheten på marknaden och den varierande efterfrågan till följd av pandemin. Vi fortsatte målmedvetet att arbeta med förbättrad lönsamhet och ökad effektivitet i en mer decentraliserad struktur. Vårt långsiktiga fokus med satsningar på försäljning och marknadsföring av våra starka produkter och varumärken kvarstod och vår ambition är att flytta fram våra positioner även i rådande affärsklimat”, skriver vd Pontus Boman.

 

Bergman & Beving, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 1 097 1 024 7,1%
EBITA 64 61 4,9%
EBITA-marginal 5,8% 6,0%
Rörelseresultat 58 57 1,8%
Rörelsemarginal 5,3% 5,6%
Nettoresultat 40 38 5,3%
Resultat per aktie, kronor 1,5 1,40 7,1%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här