Bergman & Beving ökar resultatet – höjer utdelningen

Teknikhandelsbolaget Bergman & Beving redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten ökad och styrelsen föreslår höjd utdelning.
Bergman Beving
Ett av Bergman & Bevings största dotterbolag är ESSVE som säljer fästelement till byggindustrin. Utöver fästelement säljer ESSVE också ESSBOX, den populära verktygsväskan som visas på bild.
”Bergman & Beving fortsatte den positiva utvecklingen under det fjärde kvartalet. Det blev vårt bästa kvartal hittills som självständigt bolag, både i omsättning, rörelseresultat och resultat per aktie”, skriver vd Pontus Boman.

Omsättningen steg 2,3% till 1 115 miljoner kronor (1 090). I lokal valuta var ökningen 5% , varav 2% organiskt.

Ebita-resultat blev 73 miljoner kronor (57), med en ebita-marginal på 6,5% (5,2).

Resultatet efter skatt blev 43 miljoner kronor (30), en ökning med 43,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,60 kronor (1,10), vilket innebär en ökning med 45,5% mot föregående år.

I utdelning föreslås 3,00 kronor (1,50).

”Efterfrågan på våra huvudmarknader var mestadels god under kvartalet och pandemin hade begränsad påverkan. Under året har efterfrågan dock varierat påtagligt mellan olika segment och geografier. Sammantaget var efterfrågan högre än föregående år och flera av våra enheter har stärkt sina positioner på marknaden, både organiskt och genom förvärv. Våra affärsområden har klarat av att hantera situationen med både utmaningar och möjligheter. Vår decentraliserade modell med stort ansvarstagande i bolagen och lokal beslutskraft har fungerat väl”, skriver bolaget.

Bergman & Beving, Mkr Q4-2020/2021 Q4-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 1 115 1 090 2,3%
EBITA 73 57 28,1%
EBITA-marginal 6,5% 5,2%
Nettoresultat 43 30 43,3%
Resultat per aktie, kronor 1,60 1,10 45,5%
Utdelning per aktie, kronor 3,00 1,50 100,0%